Norsk Ordbok 2014 layout  

KiranBIAD 1937: Bakgrunnen for Ivar Aasens dikting. Liv og dikt til ikring 1850. Med tillegg om litterært program

Kiran, Hartvig

Oslo, Universitetet i Oslo 1937

Av i alt 7619 ordformer var 816 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1004708aarflodt1
1004462aartiderne1
1004913abelvig1
1004570acrostichon2
1004763afbite1
1005032afreise1
1004965agershusingerne1
1004409agitasjonsviser1
1004505aldersbarn1
1004971allerstørst1
1005114allumske1
1004533almenhedens7
1004969anseeligere1
1004378arkivgranskinga1
1004679atterljos2
1004517augnekvila1
1004379avisgjennomgåing1
1004903baaraa9
1004871bakkepål1
1005066barnsullar1
1004596bedehuslufta1
1004670bedragelig1
1004673bedragerie2
1004746behagede1
1004827belivende1
1005087bergtakinga1
1005128berigtige1
1004810bestyring3
1004806besværlegheita1
1004691betitling1
1004649betræde1
1004612bevende1
1005118bevirker5
1004630blomekransen1
1004759blomsterløst1
1004782blyest1
1004430boksalen2
1004694bondeagitatoren1
1004701bondebyrgskap1
1005169bondefilosofi1
1005111bondeinnstilling1
1004723bondeinnstillinga1
1004391bondekjensla4
1005184bondenovellene1
1005185bondenoveller1
1004398bondeoppreistene1
1005108bonderasjonalismen1
1005182bonderasjonalistisk1
1005171bonderasjonalistiske1
1004511bondesans1
1004889bondeskjemt1
1004973bondespursmål1
1005146bondetendensen1
1004407bondetufter1
1004681bondetølpere1
1004933bondevilje3
1004535bondeviljen3
1005062bondeviser1
1004915bondevurdering2
1004457bortdragen1
1004603bortreisen1
1004476brudagrauta1
1004474bryllaupsdikt1
1004475bryllaupsvise1
1004478bryllaupsviser2
1005166bråaktuelle1
1004611bugtende1
1004743bukje1
1004450bygdediktinga3
1004920bygdegjente1
1004392bygdekunsta1
1004756bygdemaalsdikt1
1004843bygdemelodi1
1004755bygdemålsdikt1
1004813bygdemålsdikta2
1004399bygdemålsdiktarane1
1004752bygdemålsdiktarar1
1004491bygdemålsdiktet1
1004404bygdemålsdiktinga1
1005085bygdemålseksperimentet1
1004720bygdemålsviser3
1004453bygdepoetane1
1004490bygdestemning1
1005055byhat1
1004949bykritikken1
1004919bytaus5
1004876dagboksbladet2
1004872dagboksoppteikningar3
1004539dagsetjinga1
1004792dampfartøi1
1004959dandserne1
1004995danselaga1
1005035demokraterne1
1004693deriverer5
1004482dialektvers1
1004677digtekrands1
1004669digterkrands1
1005107diktarandlet1
1004446diktarevnene2
1004447diktarkrins2
1004643diktarkrinsen2
1004598diktarlære1
1005189diktartalsmannen1
1004666diktaråret1
1004542diktekunsta1
1004790diktformene4
1004589diktideal1
1004754diktidéala1
1004550diktmønster2
1005103diktopplegg1
1005167diktopplegget1
1005109diktprogram4
1005187diktprogrammet1
1004464diktslag1
1004661diktvane1
1004662diktvanen1
1005106dosudt1
1004960drukkenbolternes1
1005099dryftinga9
1004634dræben1
1004892dulheim1
1004766dæplaa1
1004622døver1
1004455eigentonen1
1004408eldsvåde2
1004884elskovsvise7
1005054elvardrag1
1004684embetsmannsdiktinga1
1004686embetsmannspoetane1
1004990erindr1
1004608etterdiktinga1
1004882ettkvart1
1004924ettslag1
1004715fagskrift1
1004748familjekrogen1
1005176fantasibygnader1
1004939fatigmannstrøysta1
1004513fedrelandssongane1
1005013feijin1
1004724femføtt1
1004962ferdalivet1
1004951ferdaskildringa1
1004993ferdaslitet1
1004950ferdatida7
1004735ferdaåra4
1005151ferdigomsette1
1004712filledungen1
1004844fingersetjinga1
1004795fiskarvise8
1004823fjeldtind2
1004497fjellklumpar1
1004415flemsøya19
1004931folkeetymologiske2
1005043folkemøder1
1005136folkeoppsedaren1
1005134folkepoesier1
1004826folkepoesierne1
1005039folkesag1
1004935folkesynet1
1004819folketradisjone1
1004837folkevisesamlinga3
1005131folkeviseutgåva2
1004784forbôdin1
1004736forfrisket2
1004981forhakkande2
1005177forkynningar4
1004999forlagsskikken1
1004945forseent2
1005008forskiellige1
1004422forsytingsansvar1
1004572fortryder1
1005056framander1
1004575framtaksvilje3
1004636framtaksviljen1
1004901framtidsveg3
1004875fraregne1
1005047freisten2
1005022fremsluppen1
1004864friarbreva2
1004829frieras6
1004866friskheden1
1004621frydefulde1
1004811fulheit1
1004412futehatande1
1004525fyrarbeid2
1004417fyrarbeidet1
1004437fyremenn1
1004846fyrestellinga1
1005188fyrestev1
1004663fyrestevet3
1004976fædrenebygd1
1004865fødedagsdiktet1
1005033fødselsdagsdiktet1
1005044gagnløyso3
1004471gamalkjende2
1004779gapestell1
1004580gavling1
1004563gavnende1
1004762geet1
1004770geitaflabb2
1004825gemytter1
1004624gienlyder1
1005069giftarmålsvisene3
1004816giftartaanka4
1005011giftegrillene1
1005000giftesorgene1
1005077giftevisene1
1004741gisninger4
1004862giørwel1
1004374gjenomgåing1
1005100gjenomgått1
1004887gjentegriller1
1004717gjætervise4
1004672gjøglerie1
1004997gledsame1
1004985gnallfrost1
1004787granskararbeidet4
1005064granskarferda1
1004786greidnadar1
1004480grenaderane16
1004832grevskabs1
1004653groemne1
1005040grundstemning4
1005156grunnidéar1
1004625grunnkjensle1
1004376grunnviktige1
1005183gråtmilde2
1004419grøderikare2
1004907grønlandsknarr2
1004460gudelskende2
1004593gurskøya17
1004448halkjelsvig1
1005173haltehulda3
1005174haltulla1
1004601halvfilosofisk1
1004904hammershaimbs5
1004385handelsklassa1
1005101haraldshaugen5
1004410havland1
1004546hedenfarne1
1004777heggerenning1
1004769heggerenningen1
1004955heggjastad1
1005019heimekjærleiken2
1004473heimeklangen1
1004516heimelandskapet1
1004510heimenaturen2
1004900heldigviis1
1004812helgastemning1
1004579hellighedsaand1
1004420helsebrunni1
1004528hengik1
1004753hevdingsvilje1
1004568himelfarts1
1004648himmelvædrens1
1004685hittlægret1
1004888hjartesukkar1
1004941hjemlængsel1
1004961horernes1
1004493hovdebakkane1
1005122hovudstadblada1
1004400hundreårsvendet1
1004509huspostille1
1005029hvorifra1
1004619hvælvinger1
1004573hyrdestaven1
1004781hyttebonn1
1005126høgpoesi1
1004899høitsvævende1
1005031ihukommende1
1004639indgaae4
1005080indlægger1
1004972indtruffet2
1005162innhòle1
1004647innleidingslinene1
1004847innleidingsstrofane1
1004383intereresse1
1004507irrasjonalt1
1004547istemme1
1004657jambane1
1004799jamhæra2
1004831jentæ2
1004394jermonsøn1
1004532jevneste3
1004433jordbruksråd1
1004487jorddyrkerens1
1004818jordmorsoga1
1005023jordplet1
1005075jærmål2
1004431kallsbygdene1
1004667ked3
1005018kjærleikssorgene2
1004479kjøkemeisterdikting1
1004817kjølstaguten2
1004623klagelyd1
1004974klasseproblemet1
1004628klasseprogram2
1004975klasseskilet1
1004443klassespursmålet1
1005164klassetendens2
1005165klassetendensen1
1005125kløyvingslina1
1004402koketteriet1
1005098konsonantisk2
1004558koppesjur1
1004771korrexe2
1005181kritikusserne1
1004466krøble2
1004988krøterstiar1
1004711kulturdemokrat1
1004444kulturspursmål2
1004968kulturspursmålet2
1004674kunstplan1
1004824kunstpoesis1
1004499kvandalsfjella1
1004454kvarmannsrimeriet1
1004859kvinnedraumen1
1004576lagnadstanken3
1004654landemand1
1004714landhusholdningsselskaberne1
1005068landsgild1
1005083landsgilde2
1004390landssamlande2
1005104landssong4
1004848langlina1
1004851langline1
1004869langsommelig1
1004489laurdagsqvællen2
1004855legangerbakke1
1004523leiglendingsgard3
1004524leiglendingsstoda1
1004548leilighedsvise3
1004512lettdrivande1
1004861levnetsskildring1
1004584lides1
1005144ligemand1
1004738livslystne4
1004749ljosit1
1005121lokalånda1
1004600lovsyngjast1
1004808lukkaa2
1004614lurves1
1004952lækmannsdelirium1
1004943længtes1
1004721lærarpoetane1
1004468lærartonen1
1004586læraråret1
1004485lærderes1
1004650lærdomsglede1
1004406læredikta1
1005037løsgives1
1004618løvkronede1
1004617løvsal1
1004518løynkrokane1
1005150macauly2
1004966madamene1
1004874madonnaglansen1
1004508madonnatilbedar1
1005160mahnen1
1004718malkervise10
1004703maneerer1
1004380manndomsdikting1
1004519manndomsdiktinga3
1004794manndomsstilen1
1005157menneskebarm1
1004977menneskeklasse2
1004627mestren1
1004727metriken1
1004940middelting1
1004413mikkelbost1
1004631modens1
1004828modtagelighed2
1004504morkjærast1
1004873morslengt1
1004418motesykje1
1004629motetull1
1004833mundart1
1004411mutvillige1
1004765myllaa1
1005020mynningen1
1005092målprøveeksperiment1
1005073målprøver1
1004734mòris1
1004893møykjerlingvise1
1004561naadestanden5
1004671narred1
1005046nasjonaldiktet1
1004680nasjonalkytet1
1005060nasjonalromansane1
1005061nasjonalromansar1
1004687nasjonalromansediktinga1
1005130nasjonalromantikar4
1004515nasjonalsang7
1004587nationalsangs1
1004867naturl1
1004435naturvetskapane1
1005045nederkomet1
1004978nfm9
1004498nivane5
1004802nokinn1
1005105nordarleg1
1005072nordhordlendsk2
1004908nordmyri1
1004838normallandsmål1
1005133notidsfolkelege1
1004456nutids1
1005065nyreisingsarbeidet3
1004856nysgjærrige1
1004602nytaarssang1
1004403odelsbondepoesien1
1004835oftaa9
1004682oldelsbondedyrkinga1
1005004omflakken1
1005041omgrip1
1004613omskinnet1
1005071omskrifta5
1004556oppbyggingslitteratur1
1005158oppegging4
1004688oppfata1
1005147opplysningstanke1
1004387opprørarnamn1
1004758opvoxer1
1004797ordrytme3
1005096ordtøken1
1005094ordtøkestilen1
1004495oreruster1
1004836oveir1
1004486overbærelse1
1004646overgaaer1
1004705overklassevanane1
1004774paddeqvæk1
1004821pegas1
1004870pengebrevet1
1004745pentemeter1
1004713perlepungen1
1004569pestilentia1
1004571pikanteriet1
1004944planløse1
1004445populærvetskapsmann1
1005036postbudets1
1004747preiketonen1
1004484prentings9
1005112prestediktet1
1004470prestemønstra1
1004492prestepoesien2
1004397presterasjonalismen1
1004700prestetankane1
1004698prestetanken1
1004932prokkerakkar1
1004930proprietærgard1
1004928proprietærgodset1
1005135prosastilmønster1
1004592prostegarden3
1004791prægtigen1
1004740præsteskapere1
1004543psalmodikon6
1004775pøbelagtigheder1
1004689pøbelbladet2
1004772qva1
1004395randulvsøn1
1004658rasjonalistdiktinga1
1005137rasjonalisten5
1004458rasjonalistpoesi1
1004710redaction2
1004469reisingsviljen1
1004732rigsgrændsen1
1005129riim2
1005127riimstykker1
1004728rimekunsten1
1004607rimeren4
1004785rimeriene1
1005076rimingen2
1004442rodtwidt1
1004690rommerige1
1004841rosefarga2
1004761rovgjerrige1
1004472rytmetråvet1
1004767rødaa1
1004554salmesamling5
1004565salmesongarane1
1004540samensatt1
1004566sammenskrevne2
1004520samtalekunst2
1004496sandehonnet1
1004616sanglunds1
1005186sanningsforkynninga1
1004980sauenback2
1005155schillerske1
1004946schwaberne1
1005180schølberg6
1005091segnmotivet1
1005063segnsamlinga1
1005086segntemaet1
1004577sekttonen1
1004842sellaa1
1004716selskabssang1
1004642selskapssongane1
1004606selskapssongar2
1004488selvmuntrende1
1004800setningsrytme1
1005097setningsrytmen2
1004926sidemerknaden1
1004626sidetankar1
1004898sigersstemning1
1005143sikkreste1
1004423sildepresten1
1004461siæls2
1005014sjåleg7
1004534sjølvhevdingsviljen1
1004538sjøvhevding1
1005153skaldeånd1
1004416skaravikja1
1004615skierm1
1005009skiæbne2
1004620skiød1
1004853skjemtedikts1
1004890skjemtetonen2
1004998skjemtevise1
1004886skjemtevisene1
1004709skriftets7
1004483skriftmålsvers1
1004388skræksomme1
1004467skulemeisterdikting1
1004585skulemeistertida1
1004989skyssvogna4
1004796slaattevise7
1004986slapsevêr1
1004536slarvebøker7
1004925slitaråra1
1005028sluttbolk1
1004668slængede3
1004936smånøgjefilosofi1
1004651smælter1
1004683sogenamnet1
1005138sogeskriving2
1005159sogeskrivinga2
1005140sogesynet1
1005152sogeånd1
1005078sognavisene1
1004527sommerborg1
1004605sommersang1
1004815songarven4
1004544songglad2
1004405songhugen1
1004545songrik1
1004521sottartida1
1005025spildet1
1004393standsbilete1
1004706statshushaldet2
1004768steinaa2
1004526steinneset1
1004801stemningsskiftingane1
1004551stilskiftingane2
1005145stilspursmål1
1005095stilvendingane1
1004401stokfleth1
1004452stokksund25
1004553storåret1
1005119stridsmerke3
1005148stridsprogram1
1004757strøetanker1
1005027strøgne1
1004640studeringernes1
1004637studietanken1
1004737studievegen1
1004852stuttlinene1
1004850stuttliner2
1004610støiende1
1004984sumarstida1
1004414sunnmørsbøndene1
1005067sunnmørsdiktar1
1004481sunnmørsmål2
1004514sunnmørsnatur2
1004440sunnmørsord1
1004638svarbreva6
1005012sveinkallvise2
1004894sveinkalske1
1004560syndestanden1
1004956synemarta3
1004459sædelære1
1004549sømmede1
1004953sørflaten15
1004652taaber1
1004581taalsomhed1
1004381tambeskjælver2
1004506tankeboren1
1004807tausakjæringsvise4
1004916tauskjerringa2
1004896tauskjerringskapnad1
1005001tauskjerringstandet1
1004917tauskjerringvise1
1004963teledølene1
1005163tendensdiktar1
1004530tenestaa10
1004803tenstguten1
1004726tetrometer1
1005053tidsavstandet2
1004733tidsskriftene9
1005139tilbagefald1
1004665tildømmes1
1004725tilleggstittelen1
1004822tilreden1
1004938tingjinn1
1004429trepressa1
1004428trepresse1
1004798trokæiske1
1005089troldsøvn1
1005088trollsvevnen1
1004632trondheimsferdene1
1005021tusindviis1
1004660udfundet1
1004863udsmykke1
1004562udøselse1
1004878uindviet1
1004522ulega1
1004574ulykkens1
1004987undanleides1
1004881understreken1
1004857undgaae3
1004425undsaae1
1004877ungdomsaarene1
1004552ungdomsdiktinga8
1004537uppspyrja5
1004967utflyttarlagnaden1
1004923utten2
1005123uviktigt1
1004744vaanka1
1004696valgmænds1
1004695valmannsmøtet4
1005017vandrings1
1004599vanhellige1
1004820vanmaktstida2
1004567velgjærninger1
1004664vellebygda1
1004449velsvig1
1004604venneselskab1
1004582verdsligt1
1004609versebygninga1
1005024versemagerne1
1004814verseskjema1
1004588verseskjemaet3
1004778vestfoldmål1
1004426vetskap5
1004434vetskapar1
1004377vetskapleg3
1004424vetskaplege4
1004421vetskapsmann3
1005154vetskapsmannen1
1004692vexelviis1
1005038videnskabssag1
1005015vidtstrakt1
1004879vindendes1
1005059visesamlinga2
1004788visesendinga1
1005110vokstergangen5
1004500voldsfjella1
1004764voxekraft1
1004633vragen1
1004804væste1
1004773væxe2
1004441wasbotn1
1004739ynglinges1
1004503yngstebarn3
1004494ytrehovdevatnet1
1004731zarine3
1004384ålmenneuropeisk1
1005170ålmennfilosofi1
1004954åndshopehavet1
1004594ægtemage1
1005006ægtemands4
1004465ældebranden1
1005116ærgjærrighed1
1005117ærgjærrigheden1
1005142æsthetikere1
1004750ætterna9
1004427ørstafjorden24
1004389øverheita13
1005090øydeholm1