Norsk Ordbok 2014 layout  

Fimreite.N 1997: Innføring i økologi 2.utgåva

Fimreite, Norvald

Det Norske Samlaget, Oslo 1997

Av i alt 10811 ordformer var 2313 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
997007*genetisk1
997586abortrate2
997647abscisse1
996152absorpsjon12
998327abyssale1
998025accipiter1
997402acetosella3
996989acinonyx1
998341actiniaria1
996438actinomyceter1
996654actinomycetes4
997335acutorostrata1
996786adaptert2
996479adenosindifosfat1
996478adenosintrifosfat1
997981adiabatisk1
996178admosintrifosfat1
996177adp4
996548adsorbert3
996706adsorberte1
996455aerobe6
997732agestor1
997851agropyron1
998125akasie3
997072akklimatisering9
996801akkumuleringstendensen1
997532aktivitetsområdet7
996105akvatisk3
996150albedo3
997431alderssamansetning3
997496alderssamansetninga20
997599aldersstruktur4
997471alderstruktur1
998233algeproduksjonen1
997855alkaloid12
997184alkefugl2
996824allel16
996881allela2
996883allelfrekvensane2
997871allelokjemisk1
997904allelokjemiske1
997631allelopati7
997861allelopatisk1
996906allelpar1
996825allelseriar1
996871alleltalet1
997128allohexaploide1
997084allopatrisk2
997121allopolyploidi1
998027alltidgrøne5
997971alopez1
997570altruisk1
997563altruiske1
998080amazonbekkenet1
997783americanus2
996331aminosyrer26
996461ammonifikasjon1
996161ammonium8
997672ammoniumionar1
996465amoniakk1
996745amplitydar3
996670amøbane1
996668amøbar8
996432anabaene1
998297anadrome28
996518anaerobt1
998277andemat1
996250andingsaktiviteten1
996253andingsprosessen5
996267andingstap2
996264andingstapet2
998348anthozoa1
997788antibiose4
998146antilocapra1
997133antilopeart1
997878antilopeartar3
997568aposematisme1
997747apostatisk1
997898aquifolium2
998081arborale1
997973arctos3
996272arealleining1
996846artemia3
997745arthropodar1
997653artne1
997290artsdiversitet5
997292artsdiversiteten10
997297artsdiversitetsindeksar1
997294artsdivsersitet1
998076artsdominans1
996414artsfattigare3
997361artsfattigdomen1
997367artsfattige4
997424artsgrupper9
997109artskløyvingsprosessen1
997042artskonkurranse1
997051artsomgrep1
997045artsomgrepet5
997215artspopulasjonane2
997640artspopulasjonen1
998079artsrikare1
997298artsrikdomsindeksar1
997848artssamansetning2
997198artssamansetninga8
996966artsskilnad1
997421artsspesifikke5
997112artsutvikling4
997081artsutviklingsmekanismar1
996848artsutviklingsmekanisme1
998374artsvariasjonen1
996191asparginsyre2
998139asteraceae1
996466atmosfærars1
996986augustirostris1
998262australis2
997116autopolyploidi1
996126autotrofe14
996094autøkologien1
996718autøologisk1
997510avkomstproduksjon1
996685avleiring2
996750avlingsmengda1
997021avlslæra1
997022avlsmessig2
996971avlspopulasjonen1
997583avlssuksess1
997454avskyting33
996439azobacter1
998247bacillariophycea1
998289baikalsjøen3
996651bakterielivet1
997842bakteriesjukdomen1
997334balenoptera1
998004balsamea1
998003balsamedelgran2
998093bambusartar1
997621bananfluger3
997254banksiana1
996717barksprekkar1
998062barskogens2
998041barskogsbeltet1
998031bartreslag1
996590basemetta1
996568basemettingsgraden2
997671basidomycetes1
997312batten1
997882beinbrotproblemet1
997450beitegrunnlaget11
996767beitepress9
997453beiteproduksjon1
997273beitesamfunnet1
998120beitetrykk75
997664belgplantane1
996425belgplantar5
998328bentiske2
998343bentossamfunnet1
997818berberis1
997779berevna1
996552bergartsfragment1
997495bergsau2
997163beringsundet3
997911bestandendringane1
997801bestandens4
996996bestands1
997761bestandsauke2
997914bestandsendringar4
996086bestandsfluktuasjonar3
997609bestandsnivå19
997513bestandsreduksjonar1
997778bestandsreduksjonen5
997918bestandsregulatorar1
997525bestandsregulerande9
997501bestandsstorleik32
997446bestandsstorleiken29
997784bestandssvingingane5
996995bestandssvingingar2
997616bestandssvingningane1
997504bestandstettleik3
997655bestandstettleiken3
997913bestandstorleiken2
997794bestandsvariasjonane2
997612bestandsvekst7
997922bestandsvingingane1
997608bestandtettleik1
997036betularia2
996392bikarbonat3
996386bikarbonationar2
997951biogeografisk8
996230biogeokjemiske3
996719bioklima1
996132biokomponentane1
996083biom13
997948bioma2
996278biomassefordeling1
996237biomassen56
996304biomassepyramiden2
997949biomet9
997950biomomgrepet1
997946biomtypane5
996372biomtypar3
997986biomtypen4
997197biosamfunn2
996318biosamfunnet1
996091biosfærenivå1
997441biotisk4
997351biotiske5
998117biotypen1
997759bisamrotta4
998144bisonen2
997035biston1
996079bjerketvedt17
997034bjørkemålaren10
996206bladanatomiske1
997899bladkantar1
997893bladlusåtak2
996535bladmasse1
998273bladstilkar1
997725bladårer1
996603bleikjord2
996614bleikjordsjiktet1
997728blomsterflugene1
997869blomsterplantar4
996431blågrønbakteriar3
997315bokfinkrevir1
997260bonasa2
996987bonnel1
996962bortselekterte1
998365borttransportering1
997426botnavsetningar1
998280botndyr27
996488botngjørma2
998342botnsubstratet1
998073botnvegetasjonen1
996734brannflater4
998108brannresistente2
996724brannutsette4
996600brunjord9
996626brunjorda1
996623brunjrod1
996251bruttoproduksjon1
996585bufferevne3
996591bufferkapasitet1
998128bygnadstrekk2
997749bytedyr1
996562byteevna2
996563byteevne1
997700byttearten1
997691byttedyrart1
997688byttedyrbestanden4
997929byttedyrpopulasjonen2
997064caballus1
997193californianus1
997162californicus1
997686calvariafrø1
997687calvariafrøa1
997151camelops1
997244camelus5
997255canachites1
997256canadensis4
998058capreolus2
997964carex23
998018caribou3
998179carnegiea1
998046castanea1
998219celleandinga3
997676cellulosespaltande1
996140cellulære2
998015cervus1
997142chalumnae1
997723chamaeleon2
998099chaparral4
998254charophyceae1
996632chernozem1
996124cherrett1
998282chironomidae1
997613chittys2
998251chlorophyceae1
998245chrysophyceae1
996671ciliatarar1
996440clostridiumartane1
998163colchicus1
996295collembola4
998154concolor1
998055corydalis1
997892coumestrol1
997685cucullatus1
998243cyanophyceae1
996346cycling13
998292damsnigle1
997729danaida5
996283dekomponentane6
996131dekomponentar11
996138dekomponentskjedene1
996135dekomponentskjeder1
996859delesjon1
996855delesjonar1
997085delpopulasjonane1
997102delpopulasjonar1
997087delpopulasjonen1
996467delwiche1
996456denitrifikasjon3
996520denitrifikasjonsbakteriane1
996457denitrifikasjonsbakteriar2
996459denitrifikasjonsprosessane1
996429denitrifiseringsprosessane1
996468denitrifisert1
997630desimerande3
996677destructor2
997460determinstiske1
997906detoksifiseringsmekanismar1
996315diatomé1
996359dielektrisk1
997619dimorfisme3
998314dinoflagellatar2
998249dinophyta1
997233dinstinkte1
998324diomedeidae1
996837diploid1
996833diploide4
996695diplopoda1
998078dipterocarpaceae1
997033disruptiv1
996388dissosierer2
996385dissosiert3
997919distribusjonsmønstret1
996676ditylenchus1
997088divergens5
997305diversitetsindeks2
997296diversitetsindeksar1
998303djuphavsgrøfter1
998308djuphavsområde2
998329djupvassformer1
998284djupvassona1
996820dobzhnasky1
997148domesticus2
997310dominansindeksen1
997288dominanskonsentrasjon1
996915dominansvariasjon1
997370dominantar1
996690dominererer1
996737dormante1
996728douglasgran4
998084dovendyr9
998183drikkevasskjelder10
997241dromaius1
997574dronen1
997683dronten2
997661drosophila1
998264dunkjevle3
996862duplikasjon1
996856duplikasjonar1
996861duplikate1
997827dyrebestandar6
997736dyregrupper4
997416dyrelivsformer1
998288dyremangfaldet3
996644dyremassen1
996661dyreorganismane2
998206dyreorganismar1
996420dyreorganismen1
997524dyrepopulasjonar4
997920dyrerikdomen1
996546dyresamfunna5
997189dødsratar3
997940dødsårsaken76
997186ectopistes1
997885edelgranartar4
998044edellauvskogen7
998173efemerar1
997839eggmengda1
997750eggpredatorar1
997943eggtap1
997642eigenhemming2
998104eikeartar1
997881eikekvistar1
996667eincella24
996735einsaldra1
997833eksemel2
997009eksisterannde1
996167eksitert1
998285ekskresjon1
998187ekskresjonssystem1
997438eksponsiell1
997005ekstrapolera1
997811ektoparasittar5
996365ekvatorialregionen1
997235ekvivalens15
997177elefantdyr1
998123elefantgraset1
996984elefantselen4
996171elektronane19
998151elephas1
998016elephus1
997445elgbestand3
997763elgens12
997604elgområde1
998258elvesnelle4
997240emuen1
996692enchytraeidae1
997587endokrine2
997809endoparasittar1
996114energiflyt1
996323energiforbruken2
997701energigevinsten5
996154energikomponent1
996324energikonsum2
996320energikonsumet2
996288energinnhaldet1
996285energioverføringa1
997327energioverføringar1
996300energipyramidar2
996303energipyramide1
996317energipyramiden1
996316energisamanheng2
997205energistraum5
996144energistrålinga4
996302energitapa1
996179energitranporten1
997695energiutbytte4
997696energiutbyttet1
997692energiutlegg1
997697energiutlegget1
998358engsamfunn12
997867engsoleiene1
996265engvekstar1
998047enkeltartsdominans1
996952enzymelektroforese3
996339enzyn1
997340epifytiske1
996449epifyttar4
998208epilimnion3
996909epistasi1
997699erlene3
996749ernæringsforholda1
996702erosjonskreftene2
996700erosjonsproblem2
997758errington1
998138erteblomstfamilien1
997482eruopa1
997062eselhingst1
997238etologisk3
996102etologiske2
997474etterproduktiv1
997478etterproduktive1
997479etterproduktivt1
998101eucalyptusfamilien1
996808eury1
997380euryart1
996790eurytypen2
998370euryøke1
997572eusosiale1
996422eutrofieringa1
998387eutrofieringsproblemet1
998225eutrofierte1
996371evaporasjon3
996370evaporasjonen4
998295evertebratane1
996411evertebratar8
997272evolusjonsmessige1
997239evolusjonær4
996098evolusjonærøkologiske2
998137fabiaceae1
996910fagtrykk1
996757faktorinteraksjonar1
998077familiedominans1
996970familiestorleikar2
997706fangbare3
997569fargemønster1
997385fargemøsnteret1
997746fargepolymorfisme1
997384fargesonene1
997381fargetypar1
997806farmdyr1
997353fasanane2
998021faunaelement1
996137faunistisk1
997061feilsignal4
998376feittløyselege1
997507fekunditet1
996184felels2
998088femtedeler1
997048fenetiske1
997028fenotypar1
996912fenotypisk2
996852fenotypiske4
998305ferkvatn3
998291ferskvassniglar1
996084ferskvassystem3
997470fertilitetsrate2
998184ferus3
996430fikseringsprosessane1
998180filthår1
996678finfordeler1
996551finfordeling2
996683finfordelte2
996927finkeartane1
996933finkearten1
996507fiskedauden1
998385fisketome6
997363fjellkjedene11
997714fjesing3
997105fjørdraktmønster1
998281fjørmygglarvar1
996669flagellatar4
998256flaskestarr1
997222fleirdimensjonal2
996738fleirårige91
997582flokkdannande1
997560flokkdyra2
996136floristisk3
998141floristiske2
997790fluktasjonane1
996781fluktuasjonar3
997505fluktuera1
998259fluviatile1
997183flygedyktig4
998272flytebladplantar1
998276flyteplantane1
997956folkekonsentrasjonanen1
996327forbrenningsprosessen5
997094fordelaktive1
996081fordord1
996444forkultur1
997865forkulturen1
996307formeiringsevna3
997125formeiringsmåte1
998307formrikdomen2
998351formrike1
997096forplantingsmessig1
996087forplantingsstrategiar3
998368forsteinar1
997556forsvarsformasjonar2
997039forsvarsmekanismar9
997744forsvarssekret1
997176forsvarsåtferd1
996743forsøksareal1
996249forsøksbassenget1
996754forsøksfelt7
996925forsøksindivida1
998384forureinignsproblem1
996501forureiningsproblem13
998371forureiningsstoff3
996581forvitrelege1
996544forvitringsjord5
996733foryngar1
996740foryngingseffekt1
996727foryngingsfasen1
996755fosfathaldig1
996499fosfathaldige3
996197fosfoglyserolsyre1
996498fosforavleiringane1
996496fosforførande1
996493fosforinnhaldet6
996491fosforrikt1
996475fosforsyklus1
996322fossilbaserte1
996227fotoautotrofe1
996203fotorespirasjon3
998028fotosynteseaktivitet1
996244fotosynteseaktiviteten3
996390fotosyntesereaksjonen1
996254fotosyntetisk2
996447fotosyntetiske3
997090founder3
996200fp3
996810frambringast2
997529framgå24
998051fraximus1
998326fregatidae1
998325fregattfuglar2
997466frekvenshistogram1
997982freongassen1
997601fritts1
998339frittsymjande2
996795fruktproduksjon22
996739frøberande1
998382frøetande1
998386frøspiring1
997924fuglebestandar7
997325fuglediversitet1
996500fugleleivningar2
997314fuglerevir1
997355fuglerikdomen1
997311fuglesamfunn1
997413fullstsendig1
998248fureflagellatar2
998334furflagellatane1
997251furuart1
997257furuartane1
996732furuartar3
997252furuarten1
997236fylogenetisk2
997047fylogenetiske1
996310fytoplankton5
996381fytoplanktonet4
996297fytoplanktonorganismar1
997703fødetypar1
997434fødselraten1
997875førdøyingssystemet1
997368førglasiale1
997477førreproduktive1
997473førrproduktiv1
998145gaffelbukken1
998142galleriskog1
996834gametar3
997873garvesyrer1
998186gasellartar1
996348gassfase1
996347gassliknande1
997787gaupebestand12
997789gaupesyklusane1
997180geirfuglen1
996899genblokk1
996945gendiversitet1
997018generasjonsintervalelt1
997511generasjonsintervall1
996409generasjonsintervallet5
996878genfrekvensane4
997052genlager1
996822genloci1
996812genmutasjonar6
996869genotypar15
997017genotypeendringar1
996882genotypefordelinga2
996880genotypefrekvens1
996879genotypefrekvensane1
996884genotypekombinasjonar1
997620genotypen1
996896genpar3
996876genpool1
996885genpoolen1
996907gensamspel1
998026gentilis1
996951genvariasjonen2
997357geogragfisk1
996892gevirets1
996893gevirstorleik3
997764geværseleksjon1
997735giftslangar2
997040giftstoffet15
997013gjennomsnittsbabyen1
997019gjennomsntit1
997480gjennomsntittlege1
996492gjødseleffekten1
996426gjødselstoff1
997366glasial1
998006glauca2
997158glossotherium1
996218glukose13
997863glykosid6
998158gnagarordenen1
997618gnagarpopulasjonen1
997074gradient5
997347gradientanalysar3
997377gradientanalyse1
997378gradienten3
996405granartane1
998037grandis8
997856grasfamilien5
996634grassteppe1
997277grasveksten12
997972grizzlybjørn6
996999grizzlybjørnbestanden1
997003grizzlybjørnpopulasjonen1
997993grunniens1
996168grunnivå2
998174grunnsvatn1
996622grunnvasstraumar1
997959grusete4
996540grusjord3
996571grynstruktur6
997547gråtrost2
998250grønalgar2
998153guanacoe1
998114guanacoen2
997832gulerle1
998244gullalgar1
996774gulo6
997192gymnogyps1
997605habitatar4
997408habitatet3
997540handyrrevir1
996836haploid1
996828haploide6
997786harebestand1
997274harebestanden8
997596haremdannande1
997159harlani1
996261haustingsforsøk3
998235haustsirkulasjonen1
998302havbassenga1
997715havmus11
998311havvolumet1
998049hedera1
996688heiområde5
996930hellignsgraden2
996707hellingsgrad2
997153hemiauchenia1
997771hemionus2
998009hemloc1
998034hemlock1
997382hemlockskog1
998057herbivor1
996281herbivore25
996920heritabilitet7
996922heritabiliteten12
997063hestehoppe1
998035heterophylla1
996956heterosis2
996128heterotrofe8
996946heterozygotar2
996905heterozygote3
996816heterozygoti5
996941heterozygotien2
997508hibernering1
997737hjelpereiskap1
996994hjortedyrartane1
997602hjortedyrartar1
997767hjortedyrbestanden1
997776hjortredyrbestanden1
997541hodyrrevir1
997595hoindivida1
998340homarus1
996947homozygotar3
996817homozygote2
997093homyzygoti1
998318hopekreps1
998336hoppekreps2
997887hormonderivat2
996279hovudøkosystem2
997823hudkløe1
996991hudstykke1
998366humusdekke1
996618humusen3
998110humusfattig1
996636humusinnhald4
996554humuskolloid1
996602humuslag3
996534humusmengder1
996611humuspodsol1
996629humussjikt2
996577humussyrer1
997089hybridisering6
997106hybridsone1
996519hydrogenakseptor1
996484hydrogenfosfationar1
996589hydrogenionane1
996360hydrogenionar2
996361hydrogenionekonsentrasjonen2
996511hydrogensulfidet1
996523hydrogensulfidgassen1
996616hydroksoniuminoar1
996560hydroksoniumionane1
996557hydroksoniumionar2
996759hydroksoniumionekonsentrasjonen1
997663hyfar1
998124hyparrhenia1
997229hypervolum1
998210hypolimnion2
998222hypolmnion2
997795hypotetisert1
997135identifiseringsprosent1
997812iktar5
997897ilex5
997182impennis1
997874inaktivera1
996792indikatorartar62
996805indikatororganismar2
996780indikera8
997915indivda1
996969individmengda1
997299individtal3
997432individtalet6
997436infinitesimalsymbol1
997614influera2
996143infraraudt7
996487inkoporering1
997523innanarts1
997592innanartskonkurransen1
996955innavlsdepresjon5
996959innavlsintensiteten1
996963innavlskoeffisienten2
996960innavlstoleranse1
996542inndela1
997419innsjøsediment1
996149innstrålinga3
997281insektartar19
997326insektfaunaen1
997339insektivore1
998377insektmidla3
997113insektparasittar1
997681insektsart1
997030insektsbestand1
996103insektsøkologi1
997909insekttarmen1
997575inseminerer2
997633interaksjonane1
997415interglasiale3
997418interglasialperiodane1
997657interspesifikk2
997522interspesifikke2
997580intraspesifikk2
997521intraspesifikke2
997165invasjonsbølgja1
997164invasjonsbølgje1
996857inversjonar2
996569ioneattraksjon1
996567ionebytte1
996134ioneform2
998238ioneopptak1
996586ionesverm1
997108isolasjonsmekanismar1
998131isoptera1
998236isoterme1
997360istidene5
997365istidsvariasjonen1
996776jaktpress5
997704jaktstrategiar1
997708jaktteknikkar1
997175jakttrykket6
996642jerninnhald3
996610jernpodsoltypen1
996609jernrike4
997262jerpe4
996536jordart3
996541jordartane2
996538jordartar3
996701jordbindande1
996407jordbotnforhold1
996721jordbruksformål7
997428jordbrukshistorikarane1
996273jordbruksvekstane1
996263jordbruksvekstar5
996319jordbruksøkosystem1
996549jordkolloida3
996643jordorganismane2
996653jordpartiklane4
996663jordpartiklar2
996441jordreaksjonen4
997961jordryggar1
998096jordsmonnets1
997955jordsmonnstypar1
998122jordsmonnstypen1
998012jordsmonntypane1
996598jordsmonntypar6
996630jordsmonnutvikling1
996665jordstrukturen6
996693jordtransportørar1
997866jordtrøyttleik1
996555jordvatnet2
996594jordvæska1
996133jordvæske1
996682jrod2
996990jubatus1
997858juglans5
997886juvenile1
997768kaibabplatået1
998177kaktusart1
997174kaldsteppedyr1
996564kaliumionar1
998240kalkfattig11
996793kalkkrevjande4
996579kalkrike38
998349kalkskal7
996334kalorikonsumet1
996301kaloriverdien2
996587kalsiumionane1
996566kalsiumionar1
996704kalskium1
996624kambrosilurtraktene1
997352kanteffekt2
997356kanteffektane1
997345kanteffektar1
997422kanvitative1
997957karakteriset1
996393karbonat5
996389karbonationar1
996517karbonkjelde1
996380karbonsirkulasjonen1
996378karbonsyklus1
996384karbonsyra2
996382karbonsyre9
997341karnivore4
998389karpefiskar1
996639kastanjefarga1
997724katalepsis1
996165katalyserer3
996558kationane1
996561kationar5
998266kattehale2
998113kengurufamilien1
996470ketosyrer1
996396kfk29
996975kimura2
997566kinseleksjon2
998333kiselalgane1
998246kiselalgar4
996583kiselsyre7
997149kjemikalium9
996160kjemoautogrofe1
996226kjemoautotrofe2
996216kjemosyntese1
996448kjemosyntetiske3
996550kjempeanionar1
997155kjempebison1
997157kjempedovendyr1
998036kjempeedelgran3
997129kjempehai2
996228kjermoautotrofe1
997600kjønnsforhold1
998175kjøttaktige1
997046klassifikasjonsteori1
998381klekkjeevna1
996709klimafaktorane3
996406klimafaktorar4
997414klimaforverringar2
997980klimagradientane1
997411klimakssamfunn1
997394klimakssamfunnet2
997287klimaområde4
997417klimavariasjonane2
998378klorerte4
996395klorfluorkarbon7
996130klorofyllberande3
996205klorofyllhaldige1
996164klorofyllkorn1
996166klorofyllmolekylet2
996163kloroplastar1
997449klumping2
996437knollbakteriar1
998024knoppetande1
997974kodiakbjørn1
997375koeffisientar1
998134koevlusjonære1
996119koevolusjon7
997386koevolusjonære2
997738koffertfiskar1
996559kolloida3
997534kolonidannande2
997632kommensalisme5
997324kompeksitet2
997321kompekst1
998220kompensasjonspunktet3
997191kondoren1
997713kongroer5
997639konkurransekoeffisientar1
996282konsumentgruppene2
996291konsumentkjeda1
998335konsumentnivå1
998317konsumnivå1
998299kontinentalhylle1
998300kontinentalskråning2
996744kontrollfelt1
998347koralldyr2
998346korallreva38
998140korgplantefamilien4
997852kornart1
996332kornartane3
997429kornartar3
996539kornstorleik6
998360korrelert5
998253kransalgar1
998029kravfulla1
997139krokodilleartane1
996854kromosmendringar1
996851kromosomaberrasjonar1
997110kromosomale1
996867kromosomdelinga1
996814kromosomdoblingar1
996850kromosommutasjonar1
996860kromosomsegment2
996829kromosomsett1
997117kromosomsetta2
997573kromosomtal1
998072kronelag1
998050kronelaget1
998070kronesjikt1
998083kronesjikta1
998095kronesjiktet1
997451kroppsvekter1
998181krypdyrartar5
997369krysslister1
997741kulefiskar1
996976kullstorleik1
996545kulturinngrep4
996751kulturvekst1
996980kumura1
998107kutikula3
997300kvadrota1
996950kvanfitisera1
997140kvasfinnefisken1
997127kveitesortane4
997756kvelpande1
997757kvelpedelen1
998383kvikksølvbeisa1
997836kvinanda1
997837kvinender2
998005kvitgran1
998054kvitsymre13
997944kyllingmortalitet1
996366kyststripene1
997656laboratorieeksperiment1
997588laboratorieforhold1
998290lacustris1
996343lagerreservoar1
996529lagringsreservoar1
998388laksefiskane4
997152lamaer19
998168landoverflata3
996106landskapsøkologi5
998337larvestadium2
996640lateritt1
998121laterittjordsmonn1
996641laterittliknande1
997156latifrons1
997141latimeria1
997774latrans1
996537lausmaterialet2
998091lauvfellande6
996650lauvskogjord1
997392lavafelt1
997965lavartane3
996803lavartar17
996689leddmakkar1
997578leiarhøne1
996553leirkolloid1
997803lemenbestanden3
997975lemmus1
996988lenonina1
998193lentiske2
997168levandevekt1
998074lianer1
996756likevekst1
996890likevektfrekveksen1
997412likevektsartar1
997689likevektstilstand1
997765likevektstilstanden1
996391likevektsystemet1
996746limiting2
998278limnea1
996768limniske1
997491lirype14
997499livskurva1
997485livskurve2
997506livsstrategiane1
996116livsstrategiar3
997232livssyklusar2
997497livstabell1
997927livstabellane1
997154llama3
996573logaritmen9
997500logaritmepapir1
996575logaritmisk8
997440logaritmiske1
997304logartismisk1
997069lokalformer1
997209lokalitetspreferansar1
997211lokalitetstypar1
998195lotiske1
997636lotka1
996349luftforureina2
996328luftforureinande2
996804luftforureiningar50
996460luftmengdene1
996153luftmolekylane3
998255luftskotsplantar1
997983lufttettleiken1
996292lumbricidae2
997551lundehannen1
997888lusern4
996443luserne1
998293lymnaea1
996597lyngartar3
996601lyngheier9
996204lysanding1
996726lyselskande5
996210lysintensitet3
998200lysintensiteten9
996151lysmengda8
996214lystilgang4
998267lythrum1
998065låglendte1
996080lærebokutvalet3
998075lêraktive1
997276maculinea1
996758magnesiummangel1
997044makroevolusjon1
997100makroevolusjonære1
996662makrofauna1
996664makrofaunaen1
997208makrohabitat2
996714makroklimaet1
997111makromutasjonar1
996353makronæringsstoff2
998298makrosystem2
998242makrovegetasjon1
998252makrovegetasjonen1
996979maksimumsbestandane1
997625maksimumskategorien1
997172mammuthus1
997027mangeretta3
998115maquisen1
998111markbuande1
998052markfloraen1
997598markmuspopulasjon1
997150masseutrydda1
996333matenergi1
997536matforsyningsterritorium1
998085mauretarar1
997234mcarthur2
998357mcnaughton2
997889medicago7
998098mediterrant1
997131megachasma1
997167megafaunaen1
997130megamouth1
996868meiosen1
996831meiosens1
997629mellomarts1
997912mellomartsfaktorar1
997819mellomvert5
997815mellomverten1
997562menensket1
996730menziesii2
998338meroplankton1
996298metabolismen5
998182metabolsk25
998212metalimnion1
996556metallkationar2
998380metylkvikksølv6
997821middart1
996680middartane1
998097middelhavsbiomet1
996948middelverdet1
997509migrasjonsvanar1
997187migratorius1
996404migrera1
998312mikroalgar2
996428mikrobiell9
996621mikrobielle2
997006mikroevolusjon3
996666mikrofaunaen2
998332mikroflagellatar1
996648mikrofloraelement1
997210mikrohabitata1
996713mikroklima3
996715mikroklimaet3
996708mikroklimatiske1
998316mikron1
996796mikronæringsemne1
996354mikronæringsstoff4
997908mikrosoma1
997677mikrosymbiont1
996932miljøbestemt3
996799miljøeffektar41
996800miljøendring4
997293miljøfluktuasjonane1
997145miljøforholda13
998372miljøforstyrrande1
996798miljøforstyrringar8
997115miljøheterogenitet1
997078miljøindusert1
998363miljøinngrep7
998354miljøkontroll7
998353miljøsvingingar1
996914miljøvariasjon1
996923miljøvariasjonen2
997734mimikkar1
997726mimikry2
996497mineralavsetningane1
997666mineralemne12
997799mineralinnhald1
997798mineralinnhaldet7
996482mineralisering1
996510mineralisert4
996584mineraljord8
996606mineraljorda5
996684mineralmaterialet1
996547mineralnæringsemna1
998068mineralnæringsstoffa1
996284mineralstoff9
996421minimumsfaktor2
996752minimumsfaktorar3
997626minimumskategorien1
996747minimumslov3
996657mirkoskopiske1
996985mirounga1
996763mitscherlich3
997387mogningsprosessen3
996619moldkarakter2
996655moldlukta1
996686moldrikt1
996809molekylærgenetikken1
996762molluskar1
996797molybdenmangel1
996954monomorfe1
996725monsunskogane2
996543morenejord5
997333morhua2
997097morpopulasjonen2
997932mortalitetsfaktor2
997754mortalitetsfaktorar3
997933mortalitetsfaktoren1
997690mortalitetsraten1
997494mortalitetsstrukturen1
997555moskusdyra1
997693motacilla1
997829motstandsføre2
997769mulhjort1
997374multidimensjonal1
996819mutagen2
996823mutasjonane1
996821mutasjonsfrekvensen2
996997mutasjonsrate1
997043mutualisme4
997994mutus1
996531mycorrhiza1
997668mykorrhiza3
997673mykorrhizasystemet1
998067mykorrhizatypen1
996293myripoda1
997425myrprofil1
998323mystacoceti1
997275myxomatosis1
997179målestoff1
997543mårdyr8
997546måsefuglar4
996180mørkereaksjonen2
996174nadp1
997245nanduen1
998313nanoplankton1
997000nasjonalparten1
997433nataliteten2
998157nattaktive4
996697naturbrannar3
996085naturfilosofen5
998090naturvernmessig1
996931nebbrottjukkleik1
996894nedarving7
997037nedarvinga1
996911nedarvingsforholda1
998217nedbrytarsone1
996368nedbørsfordelinga1
996710nedbørsforhold1
997953nedbørskartet1
997712nedfella3
996673nematodane1
996296nematodar6
997362nemlet1
998331nerittiske1
998191nettoprimærproduksjonen1
996235nettoproduksjon4
996241nettoproduksjonen8
997702nettoproduktiviteten1
996240nettoøkosystemproduksjonen1
997859nigra4
997662nisjedivergens1
997266nisjefaktoren1
997268nisjegradient1
997265nisjekarakterar1
997658nisjeomgrepet1
997218nisjeoppdeling1
997264nisjeoverlapping1
997221nisjeproblemet1
997269nisjesekvens1
997295nisjespesialisering1
997230nisjevolum1
997223nisjevolumet1
996452nitrata9
996705nitratnitrogen1
996453nitrifikasjon3
996463nitrifikasjonsprosessane1
996418nitrogener1
996351nitrogenet28
996427nitrogenfikserande5
996464nitrogenindustri1
996474nitrogenkjelde1
996417nitrogensambindingar6
996445nitrogensamlande1
996415nitrogensyklus2
998038nobeledelgran1
997461noert1
998156nokturnale2
996983nordlegge1
997755nordvestterritoriet1
996974normalfordeling1
997308normalfordelt1
997698normalfordelte1
996433nostoc1
997242novaehollandiae1
996476nukleinsyrene1
997977nyctea2
997098nydarwinistiske1
998275nymphaea9
998001nyttbare7
998105nåleliknande1
996344næringselementa2
997930næringsfaktor3
996593næringsfattig16
996615næringskationane1
996305næringskjedeforholdet1
997329næringskjedemodellen1
998319næringskjedene22
997330næringsnett2
997797næringsplantane1
996528næringsreservoar1
997804næringsreservoaret2
997544næringsrevir3
998355næringssirkulasjon1
998237næringssituasjonen2
997707næringsspesialistar2
996341næringssyklusar2
996129næringssyklusen1
997549næringssøket1
997791næringstilgang12
996572næringstilstand5
997331næringsval2
997283nøkkelartane1
997270nøkkelartar2
997931nøkkelfaktoranalysar1
997945nøkkelfaktorar10
998126nøkkelslekt1
998274nøkkerosene1
998190obesus1
996935obserasjonspunkta1
997279ochraceus1
997770odocoileus1
998322odontoceti1
997907oksidasar1
996512oksidasjonen1
996454oksidasjonsprosessar1
996516oksidasjonsprosessen1
996219oksidera1
996514oksydera8
996157oksygenfrie2
996489oksygenfritt1
996458oksygenkjelde1
998226oksygenkrevjande2
998221oksygenproduserande1
998230oksygenstratifisering1
998296oksygensvikt1
998224oligiotrofe2
996321oljekonsum1
996509omdanningsprosessar2
997490omløpsrate2
997493omløpsraten1
997343omnivore1
997207områdetypen1
998209omrørt2
996694oniscus1
996494oppløysingsevna9
996357oppløysingsevne1
997853oppspiring2
997963opptininga1
997200optimalisera9
996769optimalnivå1
996773optimalområdet1
998000optimaltemperaturar1
997337orca22
997336orcinus1
997648ordinat2
997991oreamnos1
996093organisasjonssteg1
996125organismesamfunn2
996400organismesamfunna1
996092organsystem3
997056orrhøne12
998287osmosen2
997739ostraciontidae1
997740ostracitoksin1
996777ovannnemnde1
998310overflatelag2
996638overflatesjiktet1
996818overkryssing4
996902overkryssingar1
997267overlappingssona1
997528overlappingssoner1
997143overlevingskurva1
997487overlevingskurve1
997484overlevingsstrukturen1
997557overmannast1
997593overpopulasjon3
997624overpopulasjonsstress1
997594overskotsindivid2
997941overvintringstap1
997195overvurdera3
997970ovibus1
997138paleontologane1
997065panthera4
997731papilio5
997660paramecium2
997101parapatrisk2
997503parasitterer1
997816parasittkjeda1
997452parasittåtak1
997808parasittære2
997552paravstand1
997538parbinding1
997585paringsforsøka1
997542paringsrevir2
996844partenogenese5
996364passatvindane3
997843pasteurellose5
997841patogen6
996412patogene3
996410pattedyrartane2
997170pattedyrartar5
997166pattedyrslektene1
997144pattedyrslekter2
996764pedolog1
997132pelagios1
997169pelistocen1
998161perdix2
998294peregra1
996646perforerer2
998375persistente9
998162phasianus1
998261phragmites1
998330pigghudar4
996691pigmentfrie2
996337pimentell1
998103pinea1
997181pinguinus1
998102pinje3
997396pionerartar1
997406pionerplantane1
997400pionerplante1
997395pionersamfunn1
997831piplerke1
997278pisaster1
997247placentale1
998203planktonmassen1
996088planleggingskontor2
996811planteavlen1
996162plantecellene4
997849plantefamiliar2
997126planteforedlinga1
997405plantefragment1
996712plantefysiologi5
996189plantegrupper3
996258plantemasse3
996419plantenæringsstoff3
996674planteparasittar1
998241planteplankton13
996329planteprodukt13
996330planteprodukta2
996681planterestane2
996652planterøtene3
996645planterøter11
997213plantesamansetninga3
996711plantesamfunna3
997214plantesamfunnet2
998361plantesamfunnsdiversiteten1
997884planteslekter2
997890plantesugande1
997847plantesuksesjon1
996355plantevekstar1
998201plantevev2
997996plectrophenax3
996908pleiotropi1
996397pleistocen1
996257pleksiglaskammer1
998033plicata1
996599podsol6
996613podsoljordsmonn1
996633podsolområda1
996612podsoltypane1
997989polarområda109
997960polarørken1
997420pollenkorna3
997423pollenstudiar1
997682pollinering12
997905polyfage1
996900polygenkompleks1
997962polygonmark1
996898polymere3
997076polymorfiske1
997077polymorfisme7
996842polyplodi2
996827polyploid1
997122polyploide5
996813polyploidi9
997679polysymbiotiske1
996972poplasjonsstorleiken1
997910populasjonsendringar2
996775populasjonsinteraksjonar1
997591populasjonskontroll1
997520populasjonsregulerande2
996967populasjonsstorleik10
996958populasjonsstorleiken5
997217populasjonsstruktur1
997442populasjonstettleikar1
997350populasjonstettleiken7
997459populasjonsveksten1
996082populasjonsøkologi6
997472populasjonsøkologisk1
997635populasjonsøkologiske1
997091populations2
998087postglasial3
997444potensiatet1
997716predasjonen4
997781predatorart1
997792predatorbestanden1
996095preferanser9
996720preparera7
998053prevernal1
998147prezewalskii1
997173primigenius1
998152primigenus1
996287primærkonsument1
996236primærpoduksjon1
996286primærprodusent2
996159primærprodusentane12
996299primærprodusentnivået1
997467probablistiske1
998039procera1
998215produksjonssona1
996242produksjonsundersøkingar1
996104produksjonsøkologi1
996313produsentnivået1
996308produsentorganismane1
996864profasen3
998283profundalsona1
997029prosesss1
997800proteininnhaldet6
996335proteinressurs1
996469proteinsyntese1
997590proteintilførsel1
996350protoplasmamassen1
997070proveniensar2
998159præriehøns1
998155prærieulv4
997773prærieulvar1
996262prøvefelt4
997372prøverutene1
998189psammonys1
998270pseudacorus1
996729pseudotsuga2
997775pumaer1
997246pungdyra1
997249pungmår1
997250pungrotte2
997248pungulv1
996158purpurbakteriane1
996312pyramidetypane1
997579pyramidisk2
998129pyrofyttar1
998061pålerøter1
996255radiomerkt22
997531radiopeilingsmetodar1
997060rakkelhanen1
997058rakkelhøns1
997584ranggruppe1
997968rangifer4
997684raphus1
997146rattus5
996195rdf1
996185reaksjonsforløp1
996182reaksjonssekvensane1
996233reaksjonssentra1
996853rearrangerer1
996849recessive5
996957recessivt1
997124reduksjonsdeling3
997123reduksjonsdelinga3
996731redwood5
998030redwoodskogane1
997289redwoodskogar1
997032registrerbart1
996934regjresjonskurva1
996362regnrike1
996369regnskugge2
997985regnskuggeeffekt1
996929regresjonskoeffisienten1
996936regresjonslinja1
996928regresserte1
997793reguleringseffekt1
997925reguleringsfaktorane1
997526reguleringsmekanisme2
997834reirbygging2
997835reirparasittar1
997830reirparasittisme3
997354reirplass8
997840reirplassar3
997571reirunge1
996845rekearten1
996873rekombinasjon2
996815rekombinasjonar4
996872rekombinering1
997802reproduksjonsevna10
997430reproduksjonsforhold1
997762reproduksjonsforholda1
997611reproduksjonskapasitet9
996772reproduksjonsperioden2
997753reproduksjonspotensialet2
997468reproduksjonsrate2
997565reproduksjonssynspunkt1
997448reproduktivt2
997777reservatets1
996530reservoara12
998133resirkulasjonsprosessane1
997845resistensen5
997519ressurane2
997026retningsbestemt5
998352retningsbestemte2
996794rettleiane1
997820reveskabben7
997760revirhevdande5
997530revirhevding2
997537revirtypar1
997539revirtypen1
997553reviråtferd2
996436rhizobium5
996480rhizosfæren2
996194ribulosedifosfat3
996477rna1
998362romheterogenitet1
996139romstrukturen3
998271rosettplantar1
998257rostrata3
996679rovformer1
997550rovfuglartar4
997259ruffed1
996672rundormane1
996077rundspørring33
997979rusticolus2
997817rustsoppane1
997942rypebestand3
996741rypeterreng1
997923rådyrbestand1
996605råhumus2
996687råhumusen1
996607råhumuslaget1
997225råmeforholda1
997160sabelkattar1
998178saguaro1
996699saharaørkenen3
998149saiga1
998268salicaria1
996847salina1
998227salmo15
998239saltbalanse1
998207saltkonsentrasjonen6
998171saltskorper1
996637saltutfellingar1
998170saltørkenar1
997872saltørkenplantar1
997202samfunnssamansetninga1
997196samfunnsøkologi1
997082samspell8
996917samspelvariasjon1
997038samutvikling1
997041samutviklingslinjer1
997796samvariasjon4
997780samvariasjonar2
998188sandrotta1
997548sandsvaler1
997212sandørken5
997900saponin1
997902saponinet1
998135savanneområda1
997286savanneområde2
998127savannetypar1
997822scabiei1
997978scandiaca1
997997scandiacia1
997894schutt1
997404sedimenta17
996526sedimentær7
996863segmentstykket1
998345sekundærproduksjonen1
997338selartar2
996919seleksjonen15
996112seleksjonsfenomen1
997020seleksjonsintensitet1
997008seleksjonsintensiteten5
997606seleksjonsmekanismar3
997610seleksjonsmekanismen1
997237seleksjonspress1
997137seleksjonsprosessane1
997023seleksjonsprosessen2
997607seleksjonstrykk1
997024seleksjonstypar2
997059seleksjonsverdi1
997561selektera1
997092selekterer3
996961selektert11
997748selesksjon1
997952sesongmessige14
998350sessile1
997306shannons4
997622shorrocks2
998002sibirica1
996326sideverknadene2
997456sigmoide1
997322signfikant1
997309signifikansen1
996352silisum2
997002simuleringsmodellar1
998130sirisser1
998304sirkuasjonen1
996495sirkulasjonsmønster1
996363sirkulasjonsmønsteret4
998234sirkulasjonsperiode1
996345sirkulasjonsreservoar1
998202sjølvavgrensande1
996942sjølvbestøvande1
996943sjølvbestøving1
997280sjøstjernene6
997824skabbinfiserte1
996761skalstrukturen1
997203skarpte1
996533skogsamfunn2
997895skogsinsekt1
998017skogsrein2
996660skogstre7
998064skogstypen4
998014skogsystem1
998043skogtypen5
996269skogøkosystem7
996275skogøkosystema3
996290skogøkosystemet2
998056skuggetolande3
998013skuggetolerante1
997733slangeartar2
997068slektskapsmessig1
996742slettdalen2
996964slumpvis2
997161smilidon1
996442smitting5
997401småsyre12
997514småviltartane1
997488småviltartar3
997390snauflater1
997711snikjegerar4
997990snøgeita1
997998snøleoparden5
998196snøløysinga3
997782snøskohare2
997995snøsprov1
998301sokkelens2
996146solarkonstanten8
997868soleiene1
997558solitære3
997958sommarne1
998223sommarstagnasjon1
997376sonale1
997988sonering5
997987soneringa2
997533songaktivitet2
996658soppartane6
996659soppartar67
997669sopprot1
996503soveltrioksid1
996870spaltande4
996582sparagmitt15
997147spp35
998211sprangsjiktet2
997828spreiingsforhold1
998373spreiingsintensitet1
996696spretthalane1
996294spretthalar7
997025stabiliet2
996271stammemasse1
996937standardavvik3
998022standfuglar8
998059standfuglfaunaen1
997463starspopulasjonen1
996806steno7
996785stenotermalt1
998199stenoterme1
996789stenotypen2
998364stenøke1
997481stessfaktorar1
997926stiling12
997670stilksporesoppar9
997342stoffbehovet1
996243stoffmengdene1
997328stoffrørsler1
996527stoffsirkulasjon2
996340stoffsyklusar1
996078stokland15
998315storleikorden1
997219storskarv16
998390stortilførsel1
997486storviltartar2
997870stoveplantar1
998094stratifikasjon1
998197stratifisering2
996656streptomycin14
997589stressituasjonar5
996760strontium11
997243struthio4
996155stråleenergien1
996649strålesoppane4
996141strålingsspektret1
998069strøet3
996238strøfall6
996259strøfallet1
998060strøsjiktet1
998344substrattypen1
997004suchy1
996215sukkerrøyr15
998176sukkulentar3
996113suksesjon23
996722suksesjonar2
997388suksesjonsfasane1
997391suksesjonsfenomenet1
997389suksesjonssteg1
997403suksesjonsteorien1
997475suksessiv7
996508sulfatkjelda1
996505sulfatnedfallet1
996525sulfatrike1
996513sulfidet1
996627sumpjord3
996631sumpjorda1
996596surjordsplantar1
998011surjordsplante1
997399suskesjonar1
997398suskesjonen1
997393suskesjonsstadium1
998007svartgran2
998136svartjordtypen1
997103svartkråke3
998269sverdlilje5
996787svovelbakteriar9
996502svovelreservoaret1
996229svovelsyklus2
997928syklusane2
997667symbionten1
997674symbiosesystem1
997680symbiosesystema1
997107sympatrisk3
996089synleggjarast1
996217syntetisera3
996379syntetiseringa1
996471syntetisert1
996097synøkologien1
996578syreproduksjonen2
996592syrepåverknad1
997204systemanalysar2
996100systemøkologiske1
997080søkjarbilete2
997705søkåtferda1
997850søtvierfamilien6
998260takrøyr4
997136taksonomane1
997104taksonomar1
997271taksonomiske10
996314talpyramidar1
997597tamarin1
997876tanninhaldig1
997879tannininnhald2
997880tannininnhaldet1
997883tannininntaket1
997877tanninproduksjonen1
998321tannkvalar1
997969tarandus2
998150tartaria1
997455tasmanai1
998092techtonia1
996268temperaturavhengig3
996401temperaturendringa3
996232temperaturoptimum1
996356temperatursvingingane8
996782temperaturvariasjonar3
996532temperete1
997397terminale1
998213termoklinen3
997862terpenoid1
998116terrassering1
996481terreste1
996239terrestre13
996424terrestriske5
997535territorialåtferd2
996521terskelfjordar1
997053tetrao2
997742tetraodontidae1
996840tetraploid1
996843tetraploide3
997263tetrastes1
997054tetrix2
997743tetrodontoksin1
996117tettleiksavhengig3
996703tettplanta2
998008thuja37
997086tilapssing1
997916tilbakekoplingssystem1
996826tilbakemutasjonsfrekvensen1
997984tilbakestrålinga1
996402tilhaldsplassar1
996338tilleggskomponentar1
996408tilpassingsevner1
996099tilpassingsforhold1
996111tilpassingsmekanismar2
997073tilpassingsprosessen6
996260tilvekstmålingar2
997178tilvekstpotensial1
997643tilvekstraten1
998204tinnsjø5
996788toelrera1
997864toksina1
996753toleransenivået1
998198toleranseområde1
996771toleranseområdet2
996965tommefingerregel1
997118topphav1
997332toppkarnivor1
997220toppskarv8
997901tornete1
997896tornevekstar1
996628torvaktig1
997282torvull2
996142totalenergien1
996968totalmengda8
996921totalvariasjonen2
996336tranport2
996858translokasjonar2
996866translokerte1
996802transportvegane2
996403treartar3
998082trebuande2
998071tresjiktet4
998042treslagskifte21
996838triploid2
997119triploide2
997576trivers1
998229trofigraden1
996121trofisk15
996280trofiske10
998218trofogen1
998086tropeskogane1
998228trutta1
998010tsuga2
997194tugjer1
997844tularemi7
997675tungmelteleg1
998160tympanuchus1
998265typha1
997730tytia1
998089tømmerproduksjon2
998359tørkeindusert1
998164tørkeresistante1
998119tørketideffekter1
998118tørketider2
998165tørkeutsette1
996274tørrstoffmengda1
997710ugleartar1
997854ugrasartar1
996944ui6
997079ulfstrand1
997171ullmammuten1
997261umbellus1
996522umogleggjera1
997999uncia1
997476underrepresentasjon11
997313undersøkingsområda1
997359underøskte1
997066uniseksuelle1
998309upwelling1
996473urea5
996832ureduserte3
997055urogallus4
996127uroganiske1
996620urtevegetasjon3
998112utbreiedde1
997954utbreiingsmønster8
997921utbreiingsområda4
997379utbreiingsspektrum1
996595utbytbare1
996604utfellingslag1
996608utfellingslaget2
996570utfelte3
997114utgangspopulasjonen1
996156utnyttbar2
996270utnyttbart2
998279utricularia1
997443utsetjingsforsøk1
997860utskilja1
996895utspalting1
996897utspaltingar1
996145utstrålingsraten1
996993utstøytingsreaksjonar1
998367utvaskar1
997075utvikligna2
997099utviklingsmekanismar1
998286vakuolar1
997857valnøtt8
997185vandredua1
998379vandrefalk9
996358varmeleiingsevne2
997720varselfargar1
997718varselfarge3
997564varselskrik1
997407vasspytten3
996374vasstapet3
997371vegetasjonsanalysar1
998369vegetasjonsdekke1
998169vegetasjonsfrie1
996723vegetasjonssamansetninga2
997409vegetasjonssamfunn1
997947vegetasjonsstrukturen1
998143vegetasjonstypane3
996376vegetasjonstypen3
996766vekstfaktorane1
997437vekstkurve4
997447vekstlikninga2
996211vekstoptimum1
996736vekstpunktet1
996423vekstriket1
998045vengefrø1
997291verdiindeks1
996325verdskonsumet1
996765verknadslova1
997567vernefargar1
997727vernelikskap1
997527vertebratar1
997067vertebratartar3
997838vertsanda1
997678vertsdyr10
997810vertsdyret3
997807vertsorganismane4
997813vertsorganisme1
997665vertsplanten1
997814vertsskifte2
998032vestamerikansk3
996913vf28
998185villesel1
997805villminken2
997201viltart3
997492viltartar17
996924viltbestand1
997489viltbiologien1
997722viltfargen1
997772viltreservatet6
997199viltstellet4
998166vinderosjon2
998048vindpollinering1
996367vindretningane2
997258vinterføde6
997939vintermøllpopulasjon1
998231vinterstagnasjon1
998106voksaktig1
997637volterra2
997502volumeining4
996277voluminnhald1
997227volummetrisk1
998019vulpes4
998232vårsirkulasjon1
996490vårsirkulasjonane1
997976våtmarksartar1
998263våtmyrar1
997717waldbauer1
996875weinberg5
997992yakoksen1
997545ynglerevir2
998020zibellina3
996311zooplankton5
998320zooplanktonet1
996887zygotar1
996839zygote2
998063årstidsvariasjon3
998356årsvariasjonar3
997617åtferdsendringane1
996101åtferdsmekanismar1
997057åtferdsmessige13
997719åtvaringsfarge1
997071økofen1
996096økofysiologien1
996107økogenetikk1
996109økogeografi1
996120økologiselskapet1
996110økomatematikk1
996413økosamfunnet10
997410økosamfunnsbegrepet1
996115økosystemtenkinga1
996108økotoksikologi7
997346økoton1
997348økotonale3
997344økotonar1
996791økotypar7
996306økslingsevna3
996635ørkenjord2
998192ørkenstork1
996373ørkenstrok8
998167ørkenstroka5
997891østrogenliknande1