Norsk Ordbok 2014 layout  

SchrumpfB 2007: Barndomshistorie

Schrumpf, Ellen

Det Norske Samlaget, Oslo 2007

Av i alt 4925 ordformer var 356 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988852aldersdelinga1
988964aldershierarki1
988850aldersintegrert1
988820alfabetiseringsnivå1
988873allmennlovene2
988747allmugebarn1
988961allmugebarna1
988786arbeidarkulturar1
988742arbeidsbarndom2
988743arbeidsbarndomen3
988902arvelott1
988695arvepraksisen1
988897asylers1
988833avvisingsstrategiane1
988719badinter6
988627barndomsdiskursane2
988624barndomsdiskursar5
988871barndomsforsking1
988609barndomshistoria43
988629barndomshistorias1
988614barndomshistorikaren2
988661barndomshistorisk4
988662barndomshistoriske2
988938barndomsideal2
988874barndomsideala2
988781barndomsideologi1
988640barndomskjensle2
988791barndomskulturar1
988868barndomsnorm1
988642barndomsomgrep1
988872barndomsoppfatningane1
988804barndomsperspektiv1
988962barndomsperspektivet1
988611barndomspolitikk2
988632barndomsutviklinga1
988774barnearbeidaren2
988613barnearbeidarorganisasjonane2
988612barnearbeidskonferanse1
988753barnearbeidskraft1
988939barnearbeidskrafta1
988887barnefeiaren1
988944barnehelsa6
988757barneintensive1
988716barnemortalitet1
988699barnemortaliteten3
988730barneottetid1
988912barneredning2
988877barneredninga4
988927barneredningsanstalt1
988890barneredningsrørsla2
988875barneredningsrørsle2
988772barneredningstiltak2
988869barnerettskonvensjonen2
988644barneseksualitet5
988643barneseksualiteten1
988851barnetilsyn44
988653barneutsetjing10
988935barnevernsreforma1
988899barnredning1
988704barselkvinnene2
988928bastø5
988617befolkningar6
988714befolkningsauken7
988665befolkningshistoria1
988942befolkningskvalitet1
988616befolkningslære2
988878besøkstenester3
988898bragernæs1
988801bruksskulane1
988762bruksskulen1
988722bygdefamiliar1
988925bymiljøa3
988859bøtesystemet1
988882chimney2
988736curlingbarndom1
988732curlingforeldre1
988756dansehallar1
988748deltidsskulegang1
988749deltidsskulen1
988922disiplineringsprosess1
988625diskursomgrepet5
988706dåpsskikkane1
988814eidsfeldt2
988735einebarna1
988694ekteskapsinngåinga5
988785elendehistoria1
988744elendehistorie1
988641eurosentrert1
988777exploitation3
988770fabrikkbarna2
988775fabrikkbarnet2
988767fabrikkinspeksjon1
988766fabrikklova3
988635familiale1
988750familiearbeidskrafta1
988692familiedanninga1
988669familiehistorikarane1
988674familiehistorikaren1
988667familiehistorisk1
988636familiehistoriske2
988680familieideal1
988685familieideologien1
988708familiesamansetjinga1
988683familiesentrert2
988895familiestat1
988901familiestaten2
988724familiestrategi1
988678familietypane2
988684familismen13
988840fastskulebygningar1
988828fattigskule2
988834felleslova1
988691ferraro5
988876filantropane7
988867filantropi8
988740fiskesamfunn3
988792folkeopplysingsprosjekt1
988831folkeskuleklasse1
988827foreldrekonservatisme1
988824foreldrekonservatismen1
988823foreldrekrav1
988916foreldremynde2
988655foreldreomsorg3
988633forfallsforteljinga1
988705formindske6
988658forståingsmønster2
988610fortidsbarnet1
988784framstegforteljingar1
988651framstegshistoria1
988738framstegshistorie1
988657framstegsperspektiv1
988888framstegsretta1
988686frykman16
988682frykmann1
988907fullmynde2
988764fulltidsarbeidar1
988618fødeevne1
988965generasjonsoverføringane1
988664generasjonsperspektivet1
988673giftarmåla4
988808gjennomreligiøst1
988789gruveindustri4
988811gudfryktighed1
988884hanaway2
988728heilaggjeringa1
988940helselover6
988943helsesystrer41
988713hittebarnshospital1
988731hougaard2
988696hovudformar2
988634hovudforteljingane1
988630hovudforteljingar1
988865hoëm1
988946hundreårskifte4
988668hushaldsmønster2
988693hushaldsmønsteret1
988688hushaldstypar1
988880immortality1
988778intensity1
988861internatskuler1
988879intimitaions1
988752invasjonstesen2
988844jespersens11
988941jordmorhjelp6
988702jordmorreglement1
988945jordmorvesenet1
988649jordonova2
988813katekismeforklaringa1
988637kjensleband6
988672kjærleiksideal3
988954kjønnsskilja3
988621kjønsevnen1
988857klasseforstandarar1
988659klasserelasjonar1
988807konfirmasjonsførebuande1
988805konfirmasjonsskule1
988948kontantoverføring1
988803kopparverka1
988798kristendomsskule3
988809kristendomsskulen1
988908kroppsskade1
988904kroppsstraff4
988787kulturanalysen1
988663kulturoverføringane1
988842kunnskapsdanninga2
988835kvardagsskulen1
988793lagnadsstyrt1
988854legekontroll4
988812leseerfaringane1
988845leseverka2
988930lindøen1
988889litteraturform1
988765loveregulering1
988855lusefrøkner1
988906lydnadsplikta1
988863lyngseidet11
988810lærarkreftane1
988782lönsama1
988783lønsemdsstrategiar1
988646masturbasjonsdiskursen1
988645masturbering3
988619medisinhistoria5
988615medisinhistorie1
988797mediås3
988628medtenkje2
988755meieriarbeid1
988639mellomalderforskarar1
988921menneskekreftene1
988932minoritetsbarn31
988903mishandlast2
988896misjonærbehov1
988631moderniseringskritisk6
988723morskjærleikens1
988707mortalitetsfallet1
988626motdiskursar1
988759nedgangskonjunkturane4
988836normalordning3
988864normalplanen2
988931normalsamfunnet1
988717nourrices1
988638omgjengeligheten3
988622onanisten9
988815opplysingsfaktor1
988768opplysingsfilosofen1
988825opplysingsideane2
988776opplysingsnivå1
988822opplysingsprestane1
988795opplysingsskulen1
988910oppsedingsanstalt3
988919oppsedingsanstaltane3
988926oppsedingsanstalten1
988963oppsedingsformer3
988677overgangsfamilien1
988829parallellskulesystemet1
988885pipefeiarar1
988886pipefeiaren1
988650pollocks1
988848presosial1
988710prevensjonsteknologi1
988725pricing1
988821privatskulene1
988660prout2
988652psykohistorikar1
988799puggeskule2
988806reformasjonens3
988670reproduksjonseining1
988894rivaliserte2
988763sagbruksarbeidet1
988761sagbruksfamilie1
988860samfunnsoppsedinga1
988654samfunnspraksis1
988853samfunnsspelet2
988843samlingsideologi1
988623schrumpf7
988709seksualt1
988733servicebarn1
988647shulamit1
988720silkeproduksjonen1
988721silkeproduksjonsarbeidarane1
988892sivilisasjonsnivået1
988745sjuårsalder1
988951skulebad1
988788skulebarndomen2
988819skuleekspansjonen1
988839skulefellesskap1
988817skuleframmøte2
988773skulefråveret2
988830skulehistorikar3
988794skulehistorikarar1
988832skuleklokke1
988856skulelegen3
988936skulelegeordning1
988950skulelækjarar1
988866skuleregime1
988937skuletannpleie1
988676slektsfamilien1
988666spedbarnsmortalitet5
988698spedbarnsmortaliteten9
988953spedbarnsperioden3
988949spedbarnstell1
988701spedbarnstida1
988700stagnasjonar1
988746stearns2
988690stesysken2
988918strafferettspleie6
988920straffesystem8
988780styresmakteane1
988703sunnhetsloven5
988883sweepers1
988934taterbarn2
988933taterbarna1
988754tidsdisiplin3
988905tidsspesifikk1
988858tilsynslærarar1
988712tobarnsfamiliane1
988741torsketungeskjerarar1
988849trinnvise7
988620tuberkelbasillane1
988917tvangsskuler1
988929ulfnesøen1
988837undervisingstimar4
988671uoppmerksame8
988800utvalsskule2
988847utviklingspsykologien2
988675utviklingssyklus1
988870vaksendomen1
988881vaksensamfunn1
988952vaksinasjonsprogram11
988913verjemålslov3
988911verjemålslova24
988914verjeråd6
988915verjeråda6
988802verksskulane2
988726viviana3
988727zelizer6