Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 347 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988589brattström1
988601brattströms1
988600børtes1
988587dagserien1
988593fellesannonsane1
988597forlagsreklame1
988591forlagsreklamen4
988598forteljarteknisk2
988606gjennomsnittsdom1
988607gjesteroller9
988599hovudproblemstillingar2
988602innhaldselementet1
988603innhaldselementets1
988604kvantitetsanalysar1
988590langserie2
988608lågtlønnsyrke2
988596reklameapparatet1
988595reklameteksten2
988605samfunnslaget3
988592ungdomsseriane1