Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 376 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988563antirussiske2
988564antisovetiske1
988581dissidentaktivitet1
988579dsjuba1
988569gaseta3
988576georgiar1
988571georgiarane5
988568literaturnaja1
988572nasjonalitetssp√łrsm√•l3
988577nyvakning4
988560protestdemonstrasjon6
988580russifiseringstempoet1
988578sjelest1
988558sjtern1
988559sjtjaranskij1
988562sjvanja1
988582sovjetstyremaktene1
988570tartarane1
988585usbekar1
988575vindaugsdekorasjon1
988567vitalij13