Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 442 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988536aktstykket1
988521avertera1
988529biletkraft1
988518bohemmoralen3
988555bokmålsutskrifta1
988528bondedigteren1
988503borgmur1
988544bygdedåmen1
988530bygdetonen1
988527dampskibsstoppestedet1
988535danemaalet35
988516emnekrins3
988522fjeldtoppe1
988509fjordungår2
988539formaaer1
988556formannskapsprotokollen1
988554forretningsgang1
988542grønns1
988511gunnlaugssoga1
988534heradsstyreboka1
988537husflitsskular2
988517jentehugen1
988523kivledalen13
988525kivlemøerne1
988546kivlemøyane16
988513kunstdikting2
988524møer1
988507nordlid41
988553påteikningane1
988526rakørred1
988551rikmannsungar1
988520skulestyreformann7
988533skyssrekning1
988540soknegrensa1
988532stiftsdireksjon4
988510tingingsliste1
988506venstrereir1
988514versmaking1
988505vokstermold1
988541æreportar3