Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 438 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988478deltakarfrekvens2
988475deltakarfrekvensen5
988481deltakarinteressa1
988479deltakarprosent3
988490forskningsarbeid2
988500førstegongsutdanning2
988480gymnasnivå2
988482handelsarbeid1
988502institusjonsundervisninga1
988485krysspeilingar1
988491kunnskapskløfta1
988493mindreverdsstempel1
988496opplysningsorganisasjonane2
988488premieringssystemet1
988492påhekta2
988498sosialklasse4
988497sosialklassene1
988499sosialklasser2
988470studieabeidet1
988501teoretiserte2
988494ungdomsskoleeksamen1
988489utdanningstilboda15
988487vaksenopplæringsarbeidet1
988473vaksenopplæringsstatistikken1
988483vaksenopplæringstilbodet1
988484vaksenopplæringstiltak3
988468voksenopplæringen5
988477årsklassene13