Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 389 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988412ananke1
988413attle1
988403barokkallusjonar1
988422barokkpoetar1
988393begrepsspråk1
988409begrepsspråket1
988408deklamatoriske5
988411detaljobservasjonar1
988396fiksjonære3
988400forsideallusjonen1
988415føregripa9
988423hofmannswaldau1
988405kapitteltitlane1
988407karnevalsaktig1
988397karnevalsbildet1
988401karnevalsfestane1
988399karnevalspreget1
988420kontrastpara1
988416kunstforakt1
988394medrykkande1
988410metaformedviten1
988398mottositata1
988419negera1
988424opplysningsfilosofiens1
988417positivismens4
988418prinsregentens1
988395prosatekstens1
988406realismebegrep1
988414satyrspelets1
988402savaron1