Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 610 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988378assosiasjonsnivå1
988371belesen1
988380dobbeltydingar1
988382etterkrigssosialdemokratiet1
988379filmdreieboka1
988367forfattarfar1
988373fruktsommelege1
988391gjennomanalysere1
988384gleipen1
988375henstillinga1
988366jordomseglarane2
988387kjerneproletariatet1
988389klassekamplinja1
988390klassesamarbeidslinja1
988385leikemennene1
988386litteratursjakk1
988372pikareskroman1
988364protestperiode1
988374slektsamanhengen1
988381spenstighet2
988363storkapitalist2
988368universitetssporten1
988383vestlandsheimane1
988392vulgæroppfatning1