Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1697 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988223afsta1
988269albrektsen6
988280almqvist12
988285antiromantiske2
988209aspektat1
988267ateismespørsmålet1
988239bevilja1
988245biskopenes5
988248bispemøtets13
988288bokslut1
988275bondebefolkningens1
988227dandsa1
988208dobbeltmeldingar1
988231dygdar1
988242dækkje1
988286flykten1
988212generalsekr1
988260gjennomrasjonaliserte1
988281grunnsirkel1
988268halsaa10
988259handlingsresistent1
988263hauglins1
988232heimealfen1
988237hjølper2
988293huseigarproblem1
988220husflidsskole2
988221husflidsskoler1
988277hälften1
988229hængjer1
988273isländsk1
988291jubileumsbrev1
988292jubileumsbrevet1
988256klårlegging3
988236kongeslot1
988274kulturtradition1
988215kursplan2
988272kvällsvaka1
988250kyrkjekritikken2
988203listesak1
988266lokalkyrkjelyden2
988235marmorgrot1
988251marxismeforståing1
988255marxismeforståinga2
988252marxismeforståingar1
988265meiningskristendom1
988284midbøe2
988271miljøkjemi2
988226møyarnes1
988238naadugst3
988264nedtrappa9
988258ontologiproblemet1
988254ontologiserte1
988219oprættelse1
988241ouke1
988233papirlæra1
988204pressemessig1
988249påvisningar1
988228rektikt1
988287reviderad1
988289rossvær1
988225saaga3
988290sagadebatt1
988213samnemnda7
988210schønfeldt1
988224selljors1
988218siljords2
988294sleggjeslaga1
988230snikkerar1
988283stenbæk1
988282sysselsettingspolitikken3
988295tilbakesynet2
988211tilleggsreplikk2
988234toljekniven1
988253totalbestemmingar1
988278universitatis2
988279upsaliensis1
988214vaksenopplæringstilboda2
988276vardagsliv1
988222vedlægges6
988244venstrepatri1
988240vetterkvell1
988217ærbødugst2