Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 739 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988155arbeidarpartirepresentantane5
988179atomprotestrørsla2
988197bargaining1
988170folkerøystingsentusiastar1
988172folkerøystingsfeltet1
988171folkerøystingsinstituttet6
988169folkerøystingsmotstandarane1
988150folkerøystingsspørsmålet4
988162folkerøystingstanken1
988195folkerøystingsvåpenet1
988200folkerøystng1
988149gjennomvoven1
988151grunnlovsfestinga1
988166grunnlovsframlegg24
988182hovudparolane1
988152legitimitetsstempel1
988185meklingsinstrument1
988173mindretalsfløya2
988191motstandartalet1
988164motstandspartia1
988167nyvalsalternativet1
988190opposisjonsstandpunkt2
988156partiprotokollar1
988153partiskiljelinene1
988174partivedtaket2
988198plebiscite1
988189posisjonsstandpunkt2
988187propagandapoeng1
988178ramndal1
988183samorgs1
988158sentralstyreprotokoll1
988160tolkingsdiskusjon1
988148urdemokrati1
988175utkoplinga4
988194veljarkrins1
988159voteringstemaet4