Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1601 ordformer var 61 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988031alkoholvanskar2
988057angestfylt1
988026diktarfaren1
988022diktargleda1
988027diktarmannen1
988025diktarpersonlegdomar1
988048doggmjukt1
988075fingertoppane1
988076fingertoppar2
988080gjennomlysning1
988052grasangar1
988053heggeblomar1
988029heimvovne1
988020hustavler2
988021kjærleikshymna1
988037kjærleiksmysteriet1
988030klasseskilnadproblem1
988058krigsherjinga1
988035kvinnelyrikar2
988078livsdyrkande1
988079livsdyrking1
988024lyrikargenerasjonar1
988056narrande5
988055okkupasjonsdikt1
988034phèdre1
988032pubertetsvanskar2
988041refleksjonsdikt1
988051rimbleikt1
988065røynslekrins1
988036signingsstund1
988069sprengfylte1
988060tidsmysteria1
988023tidsnærverande1
988033ungjentesinn2
988073viseform1
988028yrkesmedvitne1