Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1024 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987988avvegne2
987994barnebrev1
987954bohemrus1
987949diktarheim5
987986diktarkona1
987955diktskapinga1
987999domsnemnder1
987980dødsdikta1
987960ekteskapsår1
987942erobrarglede1
988001fanatikarflokkar1
987997framtidsverknad1
987970grensesprenginga1
987940gromold1
987946grunnmakt1
987996gudefjellet2
987959heimbygging1
987951kampnatur1
987987klarøygd1
987985kollegakjensle1
987976kvardagsgang1
987957kvardagsrikdom1
987974kvardagssirkelen1
987964lagsstyring1
987961landsmiljø1
988017letthendte5
987944livsförnekelse1
988006livsholdningar1
987950livskrinsen1
988018livslyset2
987975livsnærleik1
987998mangkunnig1
987969medkjemparane1
987935midtsamla1
987962moralstudiar1
988002målfylkinga1
987966møteprogram3
987953nybrøytarane1
987943nytingsfilosofi1
987977plantelege1
987995redselsrop1
988016samanspende1
987991scenebruk2
987939sjelsdrag1
988012skapingsdrifta1
987956smertsame1
987937standkvarter10
988000stridsfigur2
987945stränghet1
987973særdåm1
987936tradisjonskjensle1
988005uaffektert1
988003ubroderte1
987979undergrunnsmaktene1
987971ungdomsversa1
988004upuristiske1
988013utgjennom2
987947vinbygg1
987978vokstergleda1
988010vokstermaktene1
988011voksterro1
988019voksterrytme1
987990wylie2