Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 944 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987895austkantjentene1
987906bokmålsbøyinga1
987873byalagsrörelsen1
987868capua3
987878determinants2
987867elitism1
987931fellesnemningar1
987902femteklassejentene1
987876fjerndemokratiet1
987933fondspengar2
987898gatespråket4
987924gymnasstilar1
987930holdningsformidlarar1
987916hyperkorrekt1
987872häggroth2
987908høgstatusnormene1
987861informasjonsbølgja1
987865jungellovene1
987862kappsiglarane1
987879killian4
987860kommunikasjonsgranskaren1
987864konjunktursvingingar12
987915lågstatusform1
987901lågstatusformene2
987917lågstatusmålet1
987921lågstatusspråket2
987929mannsblad1
987919mannsspråket2
987866marknadsreguleringar1
987887namdalensamfunnet1
987922oslomålet7
987863planøkonomar1
987892prestisjeform1
987914prestisjeforma2
987893prestisjeformene2
987891prestisjeformer5
987899prestisjemålet1
987934rammearbeid1
987877reddy3
987870rettshjelpstilbud1
987871rogoff3
987925saksord1
987905sjølvrapportering3
987900sjølvrapportert8
987882småantillane1
987920sossespråk1
987913språkbruksmønsteret2
987885språkmisjonærane1
987897språknormkonfliktar1
987890språksosiologien5
987875statsvetenskaplig1
987884steinsholt5
987926substanstivstil1
987883tabuførestellingar1
987889talemålsundersøkelsen1
987904tredjeklassejentene2
987896vestkantgutane1
987894vestkantjentene3