Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1091 ordformer var 138 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987778akkompagnerast1
987782alliansemedlemskap5
987686allianseoppheng1
987717amfibiestyrkar1
987753asroc1
987816atomsprenghovud1
987799atomtreskelen2
987736avfyrast1
987794avskrekkingseffekt1
987708avspenningsstrevet1
987772borgarkrigssituasjon1
987771borgarkrigssituasjonar1
987733botnforhold3
987763captor2
987734deployeringsområde2
987694fiendeoppfatningar1
987802flåtebesøka1
987788flåteeiningane1
987706forhandlingsposisjonar14
987761forskingsprodukta1
987787forsyningslager1
987800heilintegrerte4
987818heimevernsordning1
987767interessesfærane1
987716invasjonsevne1
987801jagarbombeflåten1
987808kjernvåpen1
987813kommandosentra1
987817kommunikasjonsstasjonar1
987776konfliktpotensiale1
987796konfliktutvikling2
987815konfliktårsakene1
987754kontinentalsoklar2
987812krigsområdet27
987820kystforsvar2
987722kyststriper3
987764lyttesystem1
987777maktutøvaren1
987721marineinfanteriet2
987809masseøydeleggingsmiddel7
987785mellomlandinger1
987769militærsystemet2
987747motstyrkane1
987710navigeringsføremål1
987766operasjonsmønsteret1
987807operasjonsplanar3
987793oppdemmingsstyrkar1
987789oppdemmingsstyrken1
987704opphaldingsmanøver1
987684parametra6
987745patruljeringsområde2
987726polbassenget5
987750posisjonsfeste1
987724rakettførande6
987783randområda5
987701reductions1
987705reduksjonsområdet1
987692rustingsavgrensing2
987693rustingsavgrensingar3
987703rustingsavgrensingssynspunkt1
987697rustingsinteressene1
987689rustingskontrolltingingane1
987691rustingsnivået2
987714rustingsoppbygginga1
987712råvaretilgangane1
987685røynslegrunnlag4
987795sentralavsnittet1
987780signatarstat1
987821sivilmotstand1
987819sjøforsvar11
987720sjøstyrkane1
987784sjøvegar2
987775sokkelproblema1
987748sonarkjeder3
987798sprenghovuda2
987803styresmakters10
987690styrkeforhandlingar1
987702styrkenedskjeringar1
987707styrkenivå3
987723styrkeoppsetjinga1
987711styrkeoppsetjingane2
987700styrkereduksjonar4
987752subroc1
987786supermaktkonfrontasjonar1
987713supermaktmotsetningane1
987709supermaktrivalisering1
987695taudraginga2
987743tilbakedregne2
987696tingingsutspel1
987814transportsentra2
987738trident7
987687trugselførestellingane2
987683trugselførestellingar4
987688tøyversperiodar1
987735ubåtperiskop1
987741ubåtstyrken2
987737ubåtsystemet1
987731ubåttrafikk1
987758utlaupa3
987699utviklingsinnsatsen4
987739varslingstida1
987719verdsomspanande1
987773åtakarar1
987749åtaksubåtane1
987744åtaksubåtar3