Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 861 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987572bulldosarane1
987542cid6
987553deltalandet1
987548dreneringssystema1
987579driscoll4
987588dyreslaga8
987539ecocide1
987562ekstralauvfall1
987552flyturane6
987541framstavinga1
987554gjennomsnittsdiameteren1
987573gummiplantasjar1
987543herbicid2
987591høgeksplosive5
987549indokinakrigen2
987566jordvending1
987578jungellandet1
987584jungeløydelegging1
987569kjempebulldosar1
987589klekkjeplassar1
987550kraterfylt1
987556kraterjorda1
987583landryddinga1
987577landryddingsmaskineriet1
987557metallsplintar2
987560moldrik5
987592månelandskapet4
987564næringsdumping3
987587næringsgang1
987586næringsmengder1
987582operasjonskniven1
987544patricid1
987575plantedekke1
987565plantegiftene2
987576plantemassen3
987570plantemateriell1
987558plantemiljøet1
987559plantesamfunn11
987590prøvelaboratorium2
987546rendulic1
987568skjereblad1
987571skjerebladet1
987555skogrikt3
987561skogsjord5
987547slagstader1
987581slagøksa1
987563tilgroing9
987585åkerdyrkande1
987540økocid2
987545økosysemet1