Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 644 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987308aksjonens6
987324aksjonseffektiviteten1
987323arbeidsfasen1
987307boremotstand1
987339borestart7
987296distriktsfiskarlag1
987315einskildfraksjonar1
987304furunes16
987325fylkesarbeidsutval2
987297fylkesfiskarlaga1
987298grunnplandekning1
987321hagensen36
987302igangsetjing53
987319kommunelagsstyra1
987317kommunelagsstyre1
987316kupping1
987295landsdelskrav1
987337lokalavdelingar2
987313medlemsstyre1
987341motstandsgrunnnlaget1
987292oljeaktivistane1
987332oljedebatt7
987293oljeråd2
987336organisasjonsaktiv1
987342organisasjonssamanhengar1
987318organisasjonstilknyting6
987340parlementariske2
987299partibyggjande1
987333partistrukturar1
987301partiutkøyr1
987305reppesgård4
987334sagelvmo4
987309skipingsfasen2
987306skogeigarforeining4
987294studieselskapet7
987314styresamansetjing7
987335sørreisa8
987303tengelsen2
987326underskriftskamjanje1
987320vedtektsframlegget1
987331ytterkrefter1