Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 779 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987291agrarstrukturane1
987278capcs3
987251driftsomleggingar2
987276driftssamvirke1
987267eksportjordbruk1
987271eksproprierast3
987264ferdigvareindustriar1
987270festebønder1
987263fireårsplanen1
987258folkerepublikk1
987286forskota4
987254frigjeringsmånadene1
987287fylkesforsamlingar1
987262industrialiserande2
987261industrialiseringsmodell2
987266jordbruksreformene1
987274jordbruksrevolusjonens2
987283jordbruksrevolusjonssektoren1
987250jordutdelinga1
987259kabylar1
987272kjøtbutikkane2
987255kolonieigedom1
987269kolonigodsa1
987268kolonisektoren1
987249kooperativbøndene4
987265legitimeringsprosess1
987256militæres5
987253napalmbombing1
987282omfordelingstiltaka1
987288omsetningsordninga3
987280omsetningsorgana1
987281omsetningssystem1
987275produksjonskooperativ2
987279produksjonskooperativa1
987277salskooperativ1
987289salsretta3
987273samvirkeformer3
987257sosialitisk1
987260tungindustriell1
987252utviklingsstrategien3
987290vekstkjeda1