Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 628 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987198arbeidsleiren2
987184bukovskijs2
987182fengselssjukehus3
987186fengselssjukehuset1
987183fotokopiert1
987197gluzman5
987194lufteturen4
987190partikomitéar1
987201personlegdomens3
987187rengjebiletet1
987196semion1
987202sjølvbergingsinstinktet1
987199sjølvforsvarsinstinktet1
987200sjølvoppheldet1
987195straffecella2
987193straffecelle1
987188straffemetodene1
987192toppsikra2
987189tvangsbehandling20