Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 345 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986946flatbygdmåla2
986948frigjørande1
986945museumskatalog1
986943pronomenformene1
986940pronomenformer2
986944skolekrinsar3
986947vestlandsmålet1