Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 808 ordformer var 187 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986884administrasjonsnamn3
986892albuskjell2
986864alvehaugen74
986818apalbakken1
986900banknamna1
986802basunvegen1
986838bibelhaug1
986773birkebeinervegen1
986756bjørnaattløgu1
986891bream3
986877brevhuset3
986810brørakastet1
986817bustadfeltnamna1
986784byutbygginga1
986804byutvidingane1
986936dagsbulletin1
986875departementsfunksjonærar1
986930dialektutviklinga4
986753driftsforhold11
986852dærtavaggehytta1
986893eldfisk7
986866ellehøjen1
986863elverhøj1
986800fagottvegen1
986789fantsiløyse1
986825feieskarn1
986924feilnormeringar1
986922feilplasseringar1
986895fiskesortar5
986842fita1
986854fjellspretten1
986855friheta1
986874fylkesskolesjefar1
986873fylkesskolestyra1
986851gapohytta1
986796geologibydelar1
986861gimsars1
986847gjendebu16
986848gjevilvasshytta4
986782grundtrækket1
986791gruppenamngjeving1
986809grønrinden1
986822hagekoloni5
986887handelsfelt1
986803harpevegen1
986754hesthagan1
986905holmengrå3
986907hovudklassifisering1
986870husflidskole1
986830husmannsplassnamna1
986844hyttenamna1
986779innstillig1
986807isdalvegen1
986808juvikstølen1
986923jørgenvåg5
986757kaldørtrøa1
986926kartområdet7
986915kartseriar19
986914kartverka4
986798klarinettvegen1
986890klondikjet1
986885kompromissmerkte1
986920kornstadfjorden1
986812kringlebakken1
986894lagingane1
986815lagingsmåten2
986886landsdelsnamn8
986761landsgjennomsnitt13
986758lingjerdet4
986813lokalnamn17
986806lokalnamna1
986783mathiessen6
986794merkurveien1
986833myrmennene1
986760mÙller1
986849mårbu2
986931namneblomstrar1
986853namnebundel1
986792namneflokkar1
986762namnehistoriske1
986778namnekomitæ2
986790namnekomitæane1
986913namnekonflikt1
986929namnekonsulentinstitusjonen1
986888namnelagingane2
986927namnelandskapet1
986831namnemiljø1
986846namnemiljøet1
986919namnesetjing3
986857namnetypane1
986828normalnorske2
986880normeringssynsstad1
986839norskdomskultane1
986921nosavatnet2
986925nosvatnet1
986889nybyggjarliv1
986771nylagingane3
986814nyttt1
986865oehlenschlægers1
986898oljebrunnane2
986826ophobning1
986906papirnamna1
986840pensjonistbustaden1
986821planleggjardøypinga1
986912planleggjarnamn1
986819rissundet1
986850rostahytta1
986908rubrikknorsk1
986856rypheim1
986879røkland8
986776sagavegen1
986882saltdaling1
986777saltså1
986781sammenvokset1
986793saturnveien1
986768schetne3
986896skaldedikting2
986769skjetne42
986872skolenamn1
986859skolenamna2
986868skolenamnet1
986871skolenamnsakene1
986862skoletomta1
986901skriftfenomen1
986767skriftpreg1
986837skylddelingslova6
986845skøytefunksjonen1
986835skøytenamn4
986881slektsnamneforma1
986766slektsnamns1
986824sorperoa1
986827spaaner1
986763stadnamninteressa1
986928stadnamnresolusjonen1
986932standalsbakkene1
986933stård1
986811sveahaugane1
986935sylene1
986841symretun1
986805tettsådde1
986902tidsspørsmal1
986836tinglesingspapira1
986765tolkingsinteressa1
986772tomtenamn4
986834tomtenamna1
986755torvhogstret1
986820tradisjonsrøtte1
986780trivedes1
986801trompetvegen1
986934tråmsø1
986799tubavegen1
986775turistinteressene4
986764tydings1
986823ullernchaussæen1
986876usakkunnige1
986843utanomlingvistiske1
986832utparselleringa2
986829utstykkinga1
986797utvokstrane1
986897vanadium4
986909varespesifikasjonar1
986867videragåande1
986904ytterverdalen1