Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 807 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986695aktivitetstrongen1
986679arbeidarforaktar1
986705bondenasjonalisme1
986701bondeungdommane1
986697dagboksfragmenta1
986712ekspansjonsrom1
986672elitetenkinga4
986690erobrarrolla1
986684fellesfølelsen1
986680fiendslig1
986670forfattartypar1
986687fremmendgjering1
986667gjennomnazifisert1
986685grunnsikkert1
986674isolasjonsproblemet1
986681karakterstrukturen1
986698karakterteikninga4
986706lapporørsla1
986710mellomklassegruppene1
986689naturekstasen1
986686naturfølelsen1
986711opportuniske1
986696personligdomsutviklinga1
986714primitiviteten1
986683samhaldstanken1
986693seksualangsten1
986694seksualkomplekset3
986691seksualpartner2
986682seksualproblem1
986699seksualøkonomiske2
986675seljes1
986703sjukelige1
986702sjølvbergingstanken1
986668skogskonfliktane1
986700sluttkapitlet2
986688småborgardrømmen1
986704småborgarlig1
986671småborgarson3
986673solidaritetsforhold3
986692solidaritetskjensla4
986709valmateriale1