Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 899 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986663adelsklasse1
986661bonderevolusjon1
986645bonderevolusjonen1
986653ekstravagansar1
986641eurokommunistane4
986640forklaringsramme1
986654forliker2
986632hsinhua3
986621kiangsi1
986636klassefiendane1
986637konfliktknuten1
986627modellsoldaten1
986630overrislingssystem1
986646protestbølgja4
986623provinsleiar1
986633provinssekretariatet1
986649revolusjonseksperimenta1
986644rinascita1
986650seintverkande1
986658sinologane1
986642sinologar1
986655sovjetblokka1
986657sovjetifisert1
986664stakhanovisten1
986665stridst1
986643sørgjekleda1
986634tryggingsministeriet1
986659utviklingspolitikken21
986648venstreeksperimentet1
986656venstregrupperingar1
986624visestatsministrane1
986625visjonæren1