Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 929 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986572arbeidsgivarforeining4
986573besluttarar1
986561blokerer1
986564efterlate1
986593eingongsavgjerd1
986608ekspertars1
986580fiskarars1
986594fiskerigrensetingingane1
986574fleskesentralen1
986566folkerørslas3
986556formalsyn1
986555gnomane5
986553grasrotaktivisme2
986592innvevinga1
986615kampviser1
986551kjempeinnsatsen3
986605kjønnskabalar1
986620klassestatens1
986568korporate9
986571korttidssekretær2
986617kriseløysar1
986581lågkyrkjelige1
986582mammonmakt1
986598massetilslutninga1
986613mediainstituttet19
986569medlemsstyrke1
986576melkesentralen1
986563meslingene1
986604miljøstatsråden11
986579modernæringane1
986583motstandarfronten1
986587motstandarhald2
986565motstandarsida6
986554motstandsgrunnar1
986597organisasjonanes5
986611partias8
986577pengekjelde1
986549rona15
986588røystingstemaet1
986567samfunnselite1
986578samslakteriet1
986560skremmemeldingane1
986575slagsvold156
986589småavgjerder1
986599sonderingsvennen1
986609sondøranes1
986616stagnasjonsåra1
986607statsvitskapelig1
986562sykdomstegn4
986618systemkritikken1
986619søndagsførestillingar1
986600taktikkens1
986559tilhengarsida1
986570tingingsopplegget1
986585unntaksliste1
986614valgranskingar1
986601æknyta2