Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 829 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986540aluko5
986532bysteinen1
986520dialektrørsle3
986535eneherskende1
986502facisme1
986495firebanden12
986539fiskesøkke1
986542fiskesøkket1
986545fjellstovene3
986544folkehøgskolens2
986536forfedres1
986543fullføringsår1
986524hypotesebygging1
986541kjelenavnet1
986519klingan3
986518klingene1
986493kriseprega10
986534låvemur2
986529løysingsframlegg3
986538magihypotesen1
986492mellomkrigstidssymptoma1
986546praktserien1
986506rongens3
986521runemeistring1
986537runeordet1
986523salssuksessar5
986514selbusjø1
986515selbusjøen10
986516stuesjø1
986517stuggusjøen1
986547svensketrafikken2
986530tolkingskunst1
986494tryggves2
986513vassdragsskissa1
986533vettelandssteinen1
986498©le1