Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 870 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986344arbeidsoppgavene28
986316avgjerdslause1
986337bergverkskontor1
986332bergverkskontoret1
986345beskjeftiget1
986373boreverksemd1
986371breiiare1
986323detaljavgjerder1
986349einvegstrafikk2
986372ekspansjonstakten1
986352elektrisitetsutbygginga2
986350energitilgang13
986361felleskapitalist1
986325ilandførast1
986311industristruktur1
986351industristrukturen1
986364kapitalistgruppene1
986312kapitalmengder2
986336kontinentalsokkelsaker1
986354kraftutbyggarane1
986355kraftutbyggingsepoken1
986356kraftutbyggingsvenleg1
986370monopoliseringsprosessen1
986339naturforekomster13
986363nøkkelfaktoren2
986343oljeadministrasjonen2
986309oljedebatten12
986310oljeforekomstane1
986338oljekontor1
986340oljekontoret2
986335oljemelding4
986360oljens4
986318oljeperspektiva1
986331oljesaker3
986322oljespørsmål2
986359oljevenleg1
986369overposisjon1
986333perspektivdebatt1
986321petroleumsforekomstar1
986362planleggingsinstansen1
986341problemdefinisjon1
986347problemforståinga3
986358problemhorisonten1
986330problemoppfatning1
986326problemoppfatninga1
986317resurssar4
986367sektorekspertar1
986334sektororienterte1
986365spådomsevne1
986368statsdrifta1
986357storindustrivenleg1
986374styringsordningane1
986366systemendrande1
986346tilleges1
986320udebattert1
986314udebatterte1
986327utgreiingsaktiviteten4
986328utgreiingsutvala3
986319utgreiingsutvalet3
986375utviklingsmekanisme1
986329utvinningsaktiviteten1