Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 761 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986230bønfell1
986212elskhugspartner1
986219emnefeltet3
986238endeliges2
986241guddomhand1
986218herdig10
986239illusoriskhet2
986216livskunstnaren2
986236lykkefullt1
986228martrast1
986240menneskearm1
986213morgonmøya1
986221orgelklangen1
986227paradoksfylte1
986214ravkule1
986217ryggrak1
986235stjernegåte1
986222tankespel1
986237tvils1
986220uskylds1
986215víst1