Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 605 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986210biletdyrkaren1
986207biletlyrikar1
986192diktproduksjon1
986196fordjupingseffekt1
986201formtradisjonar1
986185førekvede3
986197gnellharde1
986181innoverskodande1
986204inntrykksope1
986188lislegrend1
986205låglandsnaturen1
986183lånegods2
986184notidslyrikk1
986193nyttårskavalkade1
986202ordteknikar1
986182rangførestellingar1
986208stoikar1
986211verskunsten1
986198vindslipte1
986199vinterbudde1
986203årstidsdikta2
986191åtaksobjekt1