Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 734 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986148bachrach8
986149baratz6
986171bokseneve1
986156dalgards1
986167dansemeisteren1
986157fiskehytte1
986177formaljuridisk2
986170forslegen3
986144haustraun2
986174høverstads1
986160kjøttbanking1
986173kjøttorienterte1
986169kontrastøt1
986165mailersk1
986163melkevann1
986176neddyngd5
986147normeringssystemet3
986153oljedebattar1
986142oppseiingssaka2
986158orkelsjøen4
986150petroleumsvirksomhetens2
986151prinsippavgjerda5
986143programdeltakar1
986145rettskrivingsekspert1
986146rettskrivingsformene4
986168rubrisert6
986179stiftingsforma12
986180stiftingsstyret5
986164søndagsklær1
986159sønderjyden2
986172tauinngjerda1
986140tsjekkoslovakane1
986162tungvektsboksing3
986139valassko1
986175velolja1