Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 855 ordformer var 97 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986086administrasjonshierarkiet1
986117allmugemålet1
986073autoritetsforholdet1
986079autoritetsposisjonen1
986081autoritetsstrukturen2
986093avgjerdssentra1
986101boglig1
986107bondavisi1
986080bondemobiliseringa1
986083bydesamfunnet1
986069bygdematador2
986121eignarlutar1
986104embetshald2
986072folkeskulelovane3
986115fornorskingsretninga1
986059fylkesformennene1
986048fylkesmållag11
986057fylkesmållaga8
986066førebutt1
986076gravsetjingar1
986091grunnskotet2
986105heimløysingar1
986060innbydingslistene2
986103katekiserte1
986132kulturmobiliseringa1
986099kulturmotsetningane1
986097kulturvurderinga1
986077landsmålaktivistane1
986130landsmålsaktiviteten2
986116landsmålsalternativet1
986047landsmålsarbeidet4
986114landsmålselement1
986136landsmålselevar2
986135landsmålskandidatar1
986119landsmålskreftene1
986137landsmålsopplæring5
986050landsmålspresse1
986043landsmålstilhengjarane1
986082landsskulane1
986090landsskuleloven1
986094leiarelement1
986070lohte1
986052lothes2
986058lærarinnslaget3
986078lærarkrinsar3
986045lærarskuleloven2
986133lærarutdanningssystemet1
986109maalstrævende2
986120maalvinarlaget2
986096maktforskyvinga2
986054massegrunnlag1
986138målvennene1
986129målvennlege1
986125målvinerne1
986075oksehaldslag1
986128openberringsskriftet1
986131opildnet1
986110oppbyggingsarbeidet1
986051oppbyggingsblad1
986062organisasjonsforholda2
986098prestisjemønsteret1
986112prostilærarmøte5
986089præstegjældets1
986049rekrutteringsreiskapar1
986124samanbatt1
986053sentrumsmiljøa2
986118skuleautoritetane2
986055skulefolka3
986044skulelovsendringane1
986134skulemållaget1
986046språkreisingsarbeid1
986071språkskifta3
986106standsfrendane1
986088standsmedviten1
986113stiftslærarmøta1
986111stiftslærarmøtet1
986085stiftsplan1
986092tilsynsrolla5
986126vergingi1
986123vergja1
986122voggegåva1
986102yrkesgjerninga1
986064yrkesidentifiserte1