Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 928 ordformer var 77 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985936arbeidsplassgjevande1
985944arbeidsplasstryggande1
985924arbeidsproduktivitet7
985887breederen1
985889breederens1
985886brenselsutgiftene2
985874commoners9
985907dieselbuss1
985906dieseltog3
985875efficiency7
985934energiproduktivitet1
985919energiproduktiviteten4
985937energiøkonomisk7
985939essos3
985917fordyringa1
985914fornyingsprinsippet1
985870forverrast2
985903førstegrøda1
985900hushaldsenergien1
985872husoppvarming7
985916kapitalanalysen1
985882kapitalbehova3
985945kapitalkrisa1
985868kapitalkrise3
985920kapitalmangelen4
985918kapitalmengda1
985898kapitalmessige1
985923kapitaloverskotet1
985927kapitalproduktivitet2
985915kapitalproduktiviteten3
985943kapitalsparande1
985890kapitalutgiftene5
985928kapitalvekst1
985893kjernekraftprogrammet2
985892kolbasert2
985878lågenergiformål2
985877maskinenergi1
985935naturgummi3
985869nedbrytbare20
985941oljeavdeling1
985881oljemengda2
985879oljemengdene3
985888plutoniumavfallet1
985894reaktorprodusentane1
985901solcelle10
985940solenergiavdeling1
985938solenergiutstyr1
985896spillvarmen10
985929statsovertaking1
985902strålingsenergi13
985942temodynamisk1
985895termodynamisk3
985930territorialitet1
985904transportindustrien2
985912transportkaoset1
985909transportmåtane1
985905trolley1
985911trolleysystem1
985913trolleysystemet1
985885uranmengdene1
985897vatnoppvarming1
985925årsfortenesta1