Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1384 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985733arbeidarbarna1
985776axels5
985766benedictes2
985791ekteskapskonflikt1
985731familieforpliktingar3
985765fettlag2
985752forløysingsmodellen1
985726fortolkingsmønster2
985750frigjeringsdraum1
985780frigjeringshistoria1
985748frigjeringsspel1
985747gjennombrotsbok2
985761gjennomslaga1
985774gredde4
985728grunnposisjon1
985743grunnsituasjonar1
985735gruppeterapi9
985788gymnasiastdagane1
985773hvitskjortekraven1
985772håravfallet1
985771hårprakten1
985740kjøpeobjekt1
985737klasseinteresse1
985724klassemoralisme1
985775knardal19
985745koppene2
985778kroppsmedvit1
985763kroppsvesen1
985782kvitskjortekrage1
985739lesaridentifikasjon1
985738medoppleving3
985751medrykkjande2
985793medvitgjorde1
985727meiningsrest1
985764menneskekroppens2
985762opplevingsform1
985777opplevingskategori1
985758opplevingsverd2
985755ordgrupper8
985767overmannet17
985770overrumples1
985753parallellsetningar1
985787personkarakteristikken2
985781prosaarter1
985798prosaavsnitt1
985749påspedde1
985783reminiscensar1
985789rettskrivingsnivå1
985725samfunnsbundne1
985784samvirkelagsbestyrer1
985754setningsinngangar1
985729skotøyarbeidar1
985730skotøyfabrikk1
985741småraggarliv1
985769speilets2
985757stilisera3
985744svingstol6
985756tempusforskyving1
985742tolkingsvanskar2
985790ulenkelige1
985732ungdomskrefter1
985736verdiverd1