Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1168 ordformer var 116 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985606aaslauv2
985568aasvejens1
985662adilsdotter1
985640agitationsarbeide1
985627beksøen1
985645bondekristendom2
985604bondematerialismen1
985666bonderadikalar1
985619brekkesonen1
985635bytheatrenes1
985651clausianarane1
985653clausianarar1
985680dekadansepoesien1
985677djupgransking1
985632dommedagstale1
985578døyptest5
985602einfoldig1
985676eliteindividualisme1
985671embetsmannsideala2
985673embetsmannsstandens3
985616emissionærane1
985670folkeopposisjon1
985622forlokka6
985626forsilde1
985588framstegsmennene5
985623fritenkjarbøkerne1
985620fritenkjarinnretningarne1
985624fritenkjarvisurne1
985609gardjenta2
985597grusome1
985634gudsfiendsk1
985583gulltekt1
985575gåseauge5
985675hjerneadel1
985580jesusfest1
985658jordbrugeren1
985587kjettarmerke1
985593kjettarmerkje1
985590kjoleklædde3
985638komediespel2
985679kragsflokken6
985611kulturbrytninga1
985630kulturhatet1
985642kunstfiendskapen1
985579landsfaarleg5
985607lausingsunge2
985647lekpredikaren1
985643lesarheim1
985570litlére1
985641magtsykje2
985661maningsdiktet1
985595menneskjekrav1
985585mistolkas1
985586moraliserte8
985613møykjæringa1
985665najonale1
985652nattverdsmøte1
985598negerkvinnur1
985614nyepreikaren1
985566personligdommen2
985581rikmannseiga1
985572samfundsmuren1
985599samfunnsrefsarar2
985629sammens1
985681samtidsproblem1
985646sandstormen6
985663sanningsleitaren1
985637sjeviotverar1
985659sjølkarakteristikk1
985612sjølopplevd1
985571slavemoral1
985577slavemoralen1
985639slibrigt1
985605solvoll99
985574statskyrkjemoral1
985610stormannssonen1
985617styggebøkerne1
985615styggelaget1
985621styggemannsverk1
985655sunmøre14
985625trædskelige1
985589tyranar1
985591tyranvelde1
985633ungdomsbevægelse4
985678unnataksmennesket1
985636usædelige7
985628utstødte1
985644vekkjingerid1
985592vriumpeiseri1
985596væmmelege1
985631wimpelmann6
985582zaren23
985650ørstingen9