Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 682 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985345amrouche2
985369andaktsøvingar1
985346anglofone2
985376armatto1
985336assimilado1
985354assimilasjonisme1
985338assimileringstilværet1
985339assimileringsvanskane1
985387balkanisert1
985344berberen1
985359djihadane1
985362europearens1
985326europeisere1
985342forhat2
985391framandherredøme1
985347franskstyrte1
985358fulaniane1
985382ghananarane1
985370herrekjensle1
985390ibenholtteppe1
985320kaldoun1
985331kapitalistspirer1
985335kolonifolk2
985353koloniherredømet1
985361kyrenaika1
985373kyrkjestyring1
985364lubwa1
985340lugards1
985341mandate2
985351messianisme1
985328misjonssamfunn1
985355misjonsskolar1
985368mockario1
985356muhammedanarane8
985360muhammedanismen4
985365mushindo1
985386mwalimo1
985343nasjonalistføraren1
985379nasjonalistrørslar1
985377negerhimmel1
985383nigerianarane4
985348nkrumahs1
985322nykolonialistiske2
985367parmonas1
985332rasemytologien1
985366raseskilnaden1
985321rovgriske1
985371separatistkyrkjene1
985323settlerar4
985349sjølvvørdnaden2
985350skamfaring2
985357somaliane2
985352stammemotstanden1
985381sudanarane1
985334svartfarga7
985325svivørdnad1
985337sælefylte1
985329sørprovinsane1
985385tanzaniarane1
985327valdsherredøme1
985384zambiarane3
985333åndslyftande1