Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 550 ordformer var 43 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985076aldersstega11
985083barnelitteraturhistoriske1
985107bøgenses1
985095bøgenæs7
985097bøgenæsbøker1
985113diversiv3
985111diversive1
985103ekteskapskandidat1
985108fabrikkerer4
985098framsideillustrasjon1
985087frivolitetar1
985094idealjenta1
985078jentane1
985071jenteboka1
985080kjønnsstandardar1
985112konfirmativ5
985110lesarrolla1
985073lesegruppa1
985075lesegruppeorienterte1
985081lesetypologiar1
985085massekunst1
985100moslets1
985093påverknadskjelder1
985090rolleinnlæring1
985099seriepreg1
985092skinemansipasjon1
985074småbarnsbok1
985088sosialiseringsmiddel1
985086spreiingskanalar1
985070ungjentebok1
985079ungjentebokas1
985091ungjentebøker1
985089ungjentelitteratur1
985082ungjentelitteraturen4
985109verdiprioriteringa1
985105yrkesinnsats2