Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 640 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984978arbeidsskildringane1
984968ekornrygg2
984969fantasiform1
984986fattigkommisjonar2
984983hovudbruk3
984976kronskogen1
984987legdesystemet1
984975maurkongen1
984989sjølvbergingsidealet1
984979skogsbygdmiljøet1
984985slektstradisjonar2
984981sluttane1
984988taterfamilien2
984990taterlivet2
984970tendensdikter1
984971tilpassingsfilosofi1
984967tommeliten31
984980trysilområdet2
984984utkantbruk1
984991verjerådslova13