Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 530 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984942annikens8
984959barnebokforfattarinne1
984954boktypen1
984944embetsmannsmiljø1
984955forsakte3
984945forsørgjer30
984953giftarmålsplanar3
984964gjennombrotsforfattarinnene1
984956græsvig2
984963kieler3
984951kjerstine2
984966kvinnebøkene1
984962kvinneskildringane2
984940leseundersøkingar3
984947lysegult4
984957oppgiving2
984949pikebøkene2
984946presteløna1
984958samanbrotsroman2
984965samanbrotsromanen1
984961vaksenforfattar1
984952villkatta1
984950villkattane7