Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 991 ordformer var 88 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984644administrasjonsområdet1
984679austlandsfenomen2
984699besættelsen2
984618bridgeklubbar3
984652bygdepolitikarane3
984624dagbokoppteikningar1
984646departementssjefen1
984625eigenopplevingar2
984672flyktningesamfunn1
984671flyktningsamfunnet1
984698folkestreiken1
984678forhøyrsdokument1
984630fotfolka2
984703framandlandsk2
984666frigjeringsfasen1
984668førehandsoppnemning1
984674gjennomgranska3
984700grannesamfunnet1
984656heilslegare2
984622heimefrontorganisasjon1
984661hjemmestyrkene1
984621holdningskamp2
984695hovedtræk1
984693hæstrups1
984635ikkjeåtakspakta1
984690kollaboratørene1
984692kollaboratørgruppene1
984689konspirasjonssyn1
984636krigsmemoarforfattarar1
984687landssvikproblematikken1
984643landssvikproblemet2
984673landssvikspørsmålet1
984655lærararrestasjonane1
984623maktfelta1
984648maktovergrepa1
984654maktpotensialet2
984632medaljedryss11
984626minnestoffet2
984696modstandsbevægelsers1
984664motstandsorganiseringa1
984620nazifisering1
984645nazifiseringsframstøytane1
984659nazifiseringspolitikken1
984637okkupasjonshistorikarane4
984638okkupasjonssoga3
984640okkupasjonssoge2
984615okkupasjonsår1
984691okupasjonssoga1
984651opinionsgrupper1
984660organisasjonsframstøytar1
984675pengehækne3
984631pliktmenneske1
984688politietterrøking1
984616riksrådstingingane2
984642samfunnsharmoni1
984684samfunnskrisa1
984683småborgarens5
984627solnedgangstider1
984662stoffmengder1
984694våbenart1