Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1730 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984574affirmativ2
984546angestførestellinga1
984527arbeidsdelt1
984548arbeidsmani1
984567avlekraft1
984569avlekrafta1
984554barneavlinga1
984552barnedåpsfest1
984529barnemengda1
984553bonderealist1
984535bonderomanane2
984526bonderomanar2
984495bonderomanforfattarar1
984479bufasts1
984540dobbelttydig4
984533dødsmyten1
984542eilevs1
984561elementærkreftene1
984497fascistsmitta1
984475forbundethet1
984519forteljarstruktur1
984478fruktbarhetsgudinner1
984490funksjonalisert1
984521funksjonaliserte1
984566grøderikdomsrusen2
984537heilskapsstrukturen4
984571irrasjonalismens1
984524jahves3
984487jentearmar1
984528jordbruksskolen1
984515krh13
984556lagnadsbundne2
984517leiemotiva1
984509leiemotivistiske1
984550livsavsnittet1
984481livsdyrkelsen1
984532livsdyrkinga2
984514livskontinuitet1
984510livskontinuiteten1
984472livsmystikk1
984480livstron1
984525lovtavler2
984508mennesketid1
984477mjølkesløsande1
984520monografisk1
984501myteplan1
984539myteplanet1
984572nøkkelsetninga1
984564oksens2
984476ordmagien1
984491parallellført2
984522parallelliseringar1
984543patriarkførestellingar1
984565perverteringa2
984534prohitlerske1
984484proletarskolen1
984513rasjonerer3
984538regresjonssymbolet2
984488seksualromantikk1
984562seksualsymbolet1
984507sellanraa3
984558sjølvøydelegging3
984551skapingsria1
984471sosialiseringsforma1
984555spørsmålslaus1
984485statarane3
984486statarvesenet1
984523sukkersmak1
984541symbolgruppa1
984531symbolplan1
984502symbolstruktur1
984516tilpassingsomgrepet1
984536tingleggjerande1
984518tobandsromanen1
984570tvangsførestellingar2
984530utbytarforhold1
984549utspranget1
984468utviklingsromanar2
984474vegetativ3
984563vitalitetens1
984473voksterprosessar1
984557øydeleggingspolitikken1