Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 925 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984383allmennetisk2
984366barneoppdragelsen5
984368barneoppsedingsprogram1
984393dmk2
984354embetsnedlegging1
984363embetsnedlegginga1
984394embetsovertakinga1
984390gudstenestesamanheng2
984358høgmessegudsteneste1
984392kirkeledelse1
984345kirkeråds1
984376kondisjonal1
984353kyrkjeadminitrasjonen1
984364kyrkjeforståinga1
984396kyrkjegrunnleggjande1
984351kyrkjelydsblada4
984400kyrkjeordningar3
984347kyrkjerettslege2
984349kyrkjestridens1
984359kyrkjesyn9
984372livssynskorporasjon1
984371livssynstat1
984385lutherdommens2
984397lærenorm1
984388majestetsrettar1
984387maktomsyn1
984402menneskevurdering1
984409moralerkjennelse1
984404moraloppfatningar2
984407naturrettslig2
984410naturrettslige1
984370opkaste1
984365opningsformelen1
984367oppsedingsinstitusjon1
984362ordinera4
984352pressedirektoratets1
984405religionssosiologien1
984380samvitsavgjerd1
984378samvittighetene1
984406sekulariseringen1
984386skaparordning3
984408skapervilje2
984375statsforståinga2
984360statshandling4
984398statslojalitet1
984382statsmaktas4
984374statsskipnader2
984356tilsynsgjerning1
984384toregimentslæra1
984377urettsstaten1
984399utgreiingskommisjonen1
984346utredningskommisjon1
984391vedkjenningshandling1
984401åndsgrunnlag2
984403åndsverdier1
984369øvrigheten1