Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 937 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984109arbeidsskolen4
984097barnebilete3
984120barnepsykologiske1
984100barnesjukdommane8
984093beroede3
984089bindseler1
984092charakteer1
984088dadle3
984121ekteskapstabu1
984090epoque2
984076erotar1
984113forelesningsrekkje2
984127funksjonsvanskar10
984111grunndrifter1
984077gudebarn1
984118guidance13
984084heroard1
984083hofflegen1
984102kindes1
984087lastefulde1
984082lubbent1
984086morsskolen2
984078nilguden1
984099observasjonsrekkje3
984091oppsedarane2
984096overelskelege1
984103populisator1
984106populærverket1
984101preyer3
984105preyers1
984122pubertetsseremoniar1
984095romney9
984108sjølvverksemd1
984085småbarnalderen4
984104småbarnstadiet1
984081spedbarns2
984114tredjehands2
984125utviklingsutvegar1
984115voksterprosess3
984107århundrade5