Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1725 ordformer var 112 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984016aake3
984003advokatrolle1
983968akademiserte1
984075aléria2
984040arbeidarlyrikarane1
984015arbeidarlyrikk1
984038arbeiderdikt1
984019arbeiderdiktere1
984021arbeiderlyrikk1
984024arbeidersken1
984023assortiment2
984018bindesbøl1
984022blandingsrikt1
984050bomaskiner1
984052byfornyelse2
984071corsicas5
983963delkulturen1
983980demokratins2
983987didaktik1
984063egypteren8
983971escarpit7
983993firhjulingar7
983977forskningsfält1
983988gassande1
984012gjerleg1
984010grannelaga2
984068groplass1
984009grunnlagsproblem2
983994halogenfleisen1
984074harpunfiske1
984007herbergistar1
983975ideologikritik1
984065innsjøer13
983964integrasjonsfenomen1
984061jernstrømmen1
983992kaldstartsure1
983967korsikanaren7
984034korsmoes1
984031leom1
983984lesestoffe2
984069litteraturarten1
983972litteratursosiologi1
983978litteraturvetenskap1
984017ljungblad1
984001lovbrytars1
984036lækjarfrua1
984057løktastolpefrø1
984030medlemsboka4
984053miljøvernperspektiv2
984072minoritetsfolk2
983990morrismenn1
984027nags4
984002normmodellen2
984059odelsloven88
984043petitstoff2
984073poniatowski18
983983populären2
983976populärlitteraturen1
984067prisvinnere22
984042prosasamlinga2
984033rekjer1
983969reproduksjonsalderen3
984008rettspolitikken1
984014rettspolitiske4
984006rettssosiologien1
983991ruskinnsjakka1
983981schenda6
984039seklenes1
983966sentralstaten1
984060serafimovitsj1
984028sethil1
984025sigarettfabrikk2
984064sinuhe1
984037skogheims7
984055sosialfilosofisk2
983982sozialgeschichte3
984032spraglar2
984058summerhill1
984051suyin1
984056toming1
983965trafikkbilete13
984013tvangsmodell2
984004tvangsmodellen4
984005tvangsstrukturen1
984035ugræsprøvefelt1
984054ungdomspsykologi6
984044uskyldiggjøre1
984070utkantdiktinga4
984062viestad15
983970vindrosen2
983986waldmann3
984011ærekrenkingane3
983995øksekjeften10