Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 710 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983953arbeidardiktinga3
983908arbeidarlyrikar1
983925arbeidarlyrikarar2
983928arbeidarsolidariteten1
983927bakgårdsmiljøet1
983957dyfrin4
983922elskovskunsten1
983937enkeltlagnad1
983943framtidsdrøm2
983945framtidsdrømmen2
983939fredsdrømmen1
983961føregriper1
983921ginunga2
983951gjennomstrømmer1
983952haapet3
983912høvesdiktar1
983930imperialistmaktene1
983914knittrende1
983929krigsløyvingar1
983944loftlave1
983935militærnegteren1
983932militærnektaren3
983924mindefjern1
983933morderbandens1
983915naturbildet2
983917naturstemning2
983916naturvisjon3
983950oppfordrande1
983934pjalter2
983919rosemotivet3
983909schleppegrellsgata1
983920selvtrøst1
983941skyttergravsflirt1
983960slagordsmessige2
983954småkårsmiljø1
983946solhilsen1
983938sosialistleiaren1
983910stokkefabrikk1
983911stokkefabrikken1
983940stængsler1
983947symbolfunksjonen5
983959thornæs4
983936tonelek1
983942uljanoff1
983949vaarreviljen2
983962verdsprosessen1
983948vesenstrekk1
983918ørnelandet1
983958østerholt3