Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1252 ordformer var 146 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983824anordningane1
983904anraaber1
983770ansvarslover1
983879baads1
983854bebyrdende2
983905bebyrdet1
983856betalede1
983887betlarar1
983893betler4
983878betlere4
983900betlerie1
983872betleriet1
983832betlerkaravanene1
983890bilste1
983849bortsette2
983803brukseininga3
983827brødres3
983838bydekommisjonen1
983889bøeling1
983834dekorasjoner6
983788erlæggelse5
983882eyer4
983883fattigattest2
983895fattigdoms1
983870fattigforstandar10
983860fattigkommisjonens1
983901fattiglistene1
983845fattigomsorga2
983902fattigtilstandet1
983807fletføringskontrakt1
983806fletført1
983799fodringen1
983762follov1
983840fordærvet3
983786forliksprotokollane1
983801forsorgssystem1
983848forsytarlause1
983785forsytingsbøra1
983847forsytingsevne1
983826forsørgelse1
983795framfødast1
983798føreligt1
983810gardkrins1
983796gardshjelp2
983802gardsinstitusjon1
983825goddædighet1
983774godseigarætt3
983765grimson1
983876güldenlovs1
983864hevremjølpund1
983782hovudomsynet7
983851ilikna23
983800kaarkjørene1
983789kaarpræstationer1
983871knipnaste1
983794kornvarene1
983897krøbling1
983778kåravtalane1
983791kåravtalar3
983777kåravtalen2
983779kårbreva2
983781kårfritt2
983792kårkrøtera2
983784kårnytaren1
983773kårplikt3
983775kårplikta1
983766kårskikken4
983790kårskildringa1
983776kårytinga1
983808landlegder1
983814legdarfolk1
983815legdarkjerring1
983816legdarstakar1
983867legdsfolka1
983843legdsinndelinga2
983863legdskall1
983811legdskipnad2
983842legdslemen1
983839legdslemene3
983859legdsplikt1
983858legdsplikta1
983861legdsveker2
983844legdsverdige1
983819leikja4
983906leikongsokna1
983817lekskall2
983818leksstakar1
983764ljosvetningane2
983835lurver1
983841lægdsindretning1
983853lægdslemmerne1
983886løsgængere1
983793matytingane1
983787mislig1
983852mulkter3
983874noregsferda2
983855nægtede2
983857omkostningerne3
983896omreise1
983885omstrippere1
983829orddjerve1
983768påbyd1
983865rennefolk1
983877reysen2
983880reysende1
983884ryddelige1
983761samfunnslemer1
983809sjølegder1
983805sjølvmeldingsskjemaet1
983850soknekassa5
983836soknekommisjon1
983837soknekommisjonen2
983881staader2
983823stiftsvis1
983898svagelig1
983763sytning1
983828temperamentsfylte1
983873tiggarskikken1
983831tiggeriet5
983894udskrevet1
983833utenbygd1
983846varelegd2
983804velferdssmfunnet1
983797vinnetidene1
983830åndsfortærelse1
983771årsytinga3
983813åsmundsson1
983899ærnære1
983903ømmer1