Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 784 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983623allmennpolitiseringa2
983669allmennpolitisk10
983666allmennpolitiske7
983667antiimperialistisk7
983668antikapitalistar2
983677austlandsmåla10
983665balsameringsprosessen1
983696bokmålsnormal1
983678bydialektane46
983683bygdedialekt3
983611dialektaksjon4
983625dialektaksjonen1
983676dialektinteresse1
983656diskusjonsperiode1
983648ecolm1
983663fiskerigrenseutviding1
983679fjellbygddialektane1
983681flatbygddialektane1
983692folkemålsflokken7
983693framtidsnorsken1
983661fråflyttingsbygder1
983624føregangar1
983617førehandsskolering1
983618halvårsmeldinga3
983658herrekulturen1
983626hovudsysselen1
983684ideologistrid1
983698jubileumssemestret2
983643konsolideringsstrategi1
983616lagskontoret6
983638lagsprogrammet4
983697landsdelsfarga1
983674landsdelsgrupper1
983662landsdelsplanane1
983628lyrrikkturneane1
983672lærebokaksjonen1
983671massestønad1
983629misjonsferd10
983680museumsmonteren1
983651målbastionar1
983610målestetikk1
983640målstudenten1
983621målutviklinga1
983613møteprogramma1
983633møteprogrammet11
983664nordsjøolja2
983615periodeinndeling1
983655pressgruppeaksjon1
983619prestisjemål2
983631preventivautomatar1
983695regionalnormalane1
983636rekrutteringsstad1
983673sentraliseringsskrømtet1
983614sidemerknad1
983682slurvespråk1
983691språkanarkismen2
983647språkminoritetar4
983646storløftet2
983630storoppslag1
983652studentmållagsideologen1
983639studentmållagsmedlemmene1
983686søraustlandsdialektane3
983688søraustlandsmåla1
983612tankebrytingar1
983627teatretnynorsk1
983645tidbunden1
983637tillitsombod3
983620tospråkslina2
983641tospråksline3
983694tospråkstrategien1
983659trælekulturen1
983700ungdomsmålrørsla1
983687vestlandsfarga1