Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 430 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983588bøneskrivet2
983595generalprokuratoren2
983607halvskrivne2
983584honoris4
983589hovudprosedyren1
983596husundersøkinga1
983600kosík2
983606krigshendinga1
983598opprørsverksemd1
983604rettsforfølgingar1
983581romskipa2
983599skrivemaskindame1
983590sladderhankar1
983582sojus7
983593staffskuldig1
983602straffskuldige3
983597sudetane4
983591telefoniske4
983580waldheim1