Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 667 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983525abordebatten1
983535aksplukka1
983579allmennforståeleg1
983549atterlengtande1
983548atterlengte1
983550atterlengting1
983544attåttydingar1
983562avløysingsordet1
983522berrleggje1
983554bymellom1
983555bytog1
983532diskvare1
983563engelskdominerte2
983521fagnemning1
983529faguttykk1
983567ferdskrivar14
983547fleirsidig28
983574forvaltningsspråket5
983519grensebeltet1
983559hagetun1
983571halvtydske1
983526infertilitet11
983540influensområde1
983523informasionsplikta1
983530insektmengda1
983578landbruksordboka2
983528landbruksprogrammet2
983577landbruksterminologien1
983524liketydige4
983570lånorda5
983527maktøving1
983543maximaliseres1
983533moteorda4
983569målreinsing2
983542ofringer1
983556ordlagingsevna2
983536recession2
983561rehabilitation3
983541securitymessige1
983534småbanning1
983518språknämnden4
983517språkvård8
983576standardiseringsforbund3
983575toppeksperten1
983546tydingsavbrigde1
983573utgreiingsstil1
983520velsk3
983545wiper3