Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1267 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983468alexandr4
983460antiliberalismen1
983477arbeidarungdomen3
983475auerdahls5
983496bakgaardsgrænser2
983458billigbok2
983464bokdyrkinga1
983461bombarder2
983511braklandsbrede1
983490bryggerne1
983448coillie3
983442collegialbreve1
983487daarende1
983456diktaturstaters1
983447dries2
983479drømmerik1
983500dugfrisk1
983498dynket6
983493elselil2
983467fagspråkseminar1
983506fanes1
983512febrende1
983507flammerøde1
983440fogtman1
983510forgjætning1
983491fremtidshaap1
983514fremtidslykke1
983502frodighet4
983513ginunganat1
983515glødet2
983471gomes21
983472goncalves4
983480himmelhvælv2
983488høstløvet1
983484ihavn1
983454imperialistlakei1
983453katolikkpresten1
983449kavåg1
983443kommunearkivet2
983462kontradiksjonslæra1
983445kopibok4
983497kroningskappe1
983451kulturrevolusjonens2
983439kårskipnaden12
983474legdskipnaden13
983492likefuldt1
983486løvkranset1
983478mellonkrigstida1
983481morgensolens1
983508natteøde1
983494nætters1
983466ordboksarbeidet1
983465ordbokshistorie1
983446pantebok23
983463piao7
983457religionsundertrykking1
983441rescripter2
983489samfundsskyggerne1
983482skapertrang3
983495slummens3
983485solbølges1
983438språkrøkta21
983483taakebremmer1
983509taaketetning2
983473trygdeordninga5
983459tsetungs2
983516vaaken1
983503vaarglød1
983501vaarlig1
983499vaarsolstreif1
983505varder2
983504vægterens1
983450wheelright4
983476ørneland11