Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 796 ordformer var 50 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983429alliansefellesskap2
983432alliansefellesskapet2
983431bebreidelser1
983423bombekvantumet1
983428folkesosialistene1
983407forhandlingslinja3
983413frigjeringsstyrkene1
983425giftkrigen1
983394hendelsesforløpet57
983430hjørnesten3
983412imperialistens1
983416interessetyngdepunkt1
983435japanarene1
983397kommuniststempelet1
983405krigføringen71
983426krigsverknadene1
983402lakuna1
983390leiarkommentarane1
983436mediastoffet1
983422meningsterror1
983408millionhær1
983419opinionsendring1
983437opinionsskaparane1
983406oppmjukande1
983418opposisjonsrolle1
983398ordsmansetningar1
983395programforpliktet2
983420propagandadamen1
983404påkjenningene5
983414situasjonsanalysane2
983399sjøoperasjoner1
983433telford2
983400uimotsigelig1
983421underutviklet1