Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 665 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983346arbeidarfinansiering1
983336arbeidarfinansieringa2
983332arbeidarfinansierte2
983361arbeidsgivarforeininga11
983338arbeidskraftt1
983337arbeidslønn2
983382blårosa1
983325byfine2
983379bygdeindustrien3
983371bygdekapitalistiske1
983373bygdeskapnad1
983376byproduksjonen1
983386dovregubbemiljø1
983368fabrikketableringane1
983322fabrikkeventyret1
983330fabrikkframveksten1
983360fabrikkgolva1
983366fabrikkleiarane1
983334fabrikkleiaren1
983363formuesveksten1
983328forvaltartanken3
983381gjennombrottet2
983375handverksprega4
983343hovudinteressenten2
983331industrifolkloristane1
983329industriframveksten2
983349industrigrein5
983367industrilandskapet2
983352industrilønn1
983320industririket2
983326industriteologisk1
983364industritradisjonar3
983356inntektsjamføringane1
983365jordbruksstruktur1
983340kapitalkanalane1
983357kjønnsproporsjonane1
983370lågkyrkjekristendomen1
983339lønnsoppgåver2
983372misjonsutgåve1
983374målseidvåg1
983384møbelarbeidar1
983377møbelarbeidarane3
983358naudsarbeidsprosjekta1
983350normalarbeidsveka1
983319oskeladdens3
983362papirfeste1
983369patrisiarvelde1
983354perspektivskiftet2
983353prinsippmerknad1
983344reinvestere6
983380renessansetid1
983351rikmannsgruppe2
983355skattestatistikken2
983378smusskonkurransen1
983335småkapitalist2
983324småkapitalistane1
983323storkapitalistiske2
983333styringstilhøva2
983321sunnmørseventyr1
983342sunnmørsfabrikantane1
983348særsynet1
983359timesatsane5
983385treindustriarbeidarforbundet1
983345utbytingsgraden1
983327utleggarane1
983341vareframstillinga1